Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT110 Halkla İlişkilere Giriş 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım alanına ilişkin faaliyetlerin planlanması ve yönetilmesi konusunda gerekli olan bilgi donanımının kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç.Dr. Özlem Akgüç Çetinkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Filiz Balta Peltekoğlu, Halkla İlişkiler Nedir?,Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 2001 M.Alaeddin Asna, Halkla İlişkiler Kuramda ve Uygulamada, Pozitif Yayınları, 2012 Nuri Tortop, Halkla İlişkilere Giriş, Nobel Yayın Dağıtım,2009 Aydemir Okay, Ayla Okay, Halkla İlişkiler Kavram Strateji ve Uygulamaları, Der Yayınları, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi, Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları, Diğer Alanlarla İlişkisi, Meslek Olarak Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler Süreci

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 25 25
2 Final Sınavı 1 50 50
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 50 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kavram Olarak Halkla İlişkiler 1.docx
2 Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi , 2.docx
3 Meslek Olarak Halkla İlişkiler 3.docx
4 Halkla İlişkilerin Uygulama Alanları
5 Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar, Araçlar ve Yöntemler
6 Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler
7 Halkla İlişkilerde Stratejik Uygulamalar
8 vize sınavı
9 Halkla İlişkiler Modelleri
10 Halkla İlişkiler ve Yeni Medya
11 Bilgi Toplumunda Halkla İlişkiler
12 Halkla İlişkilere Eleştirel Yaklaşımlar
13 Etkinlik Yönetimi
14 Pazarlama amaçlı halkla ilişkiler
15 Halkla İlişkilerde etik
16 genel değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1291044 Kavram olarak halkla ilişkilerin diğer benzer alanlardan olan ayrımını yapar.
2 1291045 Halkla İlişkilerde kullanılan ortam ve araçlar ile ilgili temel düzeyde yetkinliğe ulaşır
3 1291046 Halkla İlişkiler ile ilgili stratejik plan ve etkinlik planı yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3
2 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4
3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek