Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT102 Temel Sanat Bilgisi ve Yaratıcılık 927001 1 2 5

Dersin Amacı

Tasarım süreciyle ilgili temel kavram ve ilkeleri uygulamalı olarak kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Emre Becer (2011). İletişim ve Grafik Tasarım. Ankara: Dost Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel iletişim süreci, ışık, gölge, renk, doku, nokta, çizgi, doku, leke, tonlama, oran, desen kavramları, perspektif türleri, tasarım ilkeleri, yaratıcılık, tasarım programlarına ilişkin temel bilgiler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 2 28
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 17 17
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 20 20
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Görsel iletişim süreci Ders 2 - Görsel İletişim Süreci.pptx
2 Işık ve gölge kavramları Ders 4 - Aydınlatma ve Gölge.pptx
3 Renk kavramı Ders 3 - Renk Kavramı.pptx
4 Doku kavramı Ders 5 - Doku Kavramı.pptx
5 Nokta kavramı Ders 6 - Nokta Kavramı.pptx
6 Leke kavramı Ders 6 - Nokta Kavramı.pptx
7 Tonlama, oran ve desen kavramları DERS 7 - ORAN-ORANTI.pptx
8 Perspektif kavramı ve türleri DERS PERSPEKTİF.pptx
9 Ara sınav
10 Perspektif oluşturma ilkeleri DERS PERSPEKTİF.pptx
11 Tasarım ilkeleri Ders 8 - GÖRSEL ETKİYİ ARTIRMA(Kompozisyon).pptx
12 Tasarım ve yaratıcılık Ders 1 - Sanat Kavramı ve Ortaya Çıkışı.pptx
13 Grafik tasarımda kullanılan temel programlar Ders 9- Mimari.pptx
14 Uygulama örnekleri: Logo ve afiş tasarlama Ders 8 - GÖRSEL ETKİYİ ARTIRMA(Kompozisyon).pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1505171 Görsel iletişim sürecini tanımlar.
2 1505172 Tasarımla ilgili temel kavramları sıralar.
3 1505173 Tasarım ilkelerini sıralar.
4 1505174 Perspektif türlerini tanır.
5 1505175 Tasarım ve yaratıcılık ilişkisini tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 1 1 1 4 2 3 5 2
2 3 4 1 2 1 1 4 2 3 5
3 4 4 1 1 1 1 1 2 3 5 2
4 4 1 2 1 1 1 4 2 2
5 4 4 1 2 1 1 1 4 2 3 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek