Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT311 Reklam Çözümlemeleri 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Reklamcılık sektöründe üretilen metinleri, yöntemli bir şekilde çözümleyerek, metinlerin üretim sürecinin ardalanında yatan kurumsal ve toplumsal süreçleri anlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep YILMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları. -Philip Simith, A. Riley (2016). Kültürel Kuram. İstanbul: Dipnot Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Reklam okuryazalığı kavramı, toplumsal gerçekliğin kurulumu, metin kavramı ve medya metin türleri, göstergebilimin temelleri, göstergebilimsel çözümleme örnekleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 7 1 7
14 Gözlem 5 1 5
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 16 16
34 Okuma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam okuryazalığı kavramı
2 Reklamın toplumsal boyutları
3 Toplumsal gerçekliğin kurulumu
4 Metin kavramı
5 Basılı reklam metinleri
6 İşitsel reklam metinleri
7 Görsel-işitsel reklam metinleri
8 Ara sınav
9 Göstergebilimin temelleri: Ferdinand de Saussure
10 Göstergebilimin temelleri: Charles Sanders Peirce
11 Kuramların karışılaştırması
12 Göstergebilimsel çözümleme örnekleri
13 Kuramsal bağlamda yeniden okuma örnekleri
14 Kuramsal bağlamda yeniden okuma örnekleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1286640 Reklam okuryazarlığı kavramını tanımlar.
2 1286641 Reklam mecra türlerini sayar.
3 1286642 Göstergebilimsel çözümleme yöntemlerini sıralar.
4 1286643 Reklam metinlerini analiz eder.
5 1286644 Metin, kurum ve toplum bağlantısını tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 2 3 5 3 4 2 4 5 2
2 5 3 2 2 3 5 3 4 2 4 5 2
3 5 3 2 2 3 5 3 4 2 4 5 2
4 5 3 2 2 3 5 3 4 2 4 5 2
5 5 3 2 2 3 5 3 4 2 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek