Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT303 Reklam Film Yapımı 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü öğrencilerinin alanları hakkında öğrendikleri teorik bilgilerin pratiğe dökülmesini amaçlar, onları reklamcılık sektöründeki iş imkanları için hazırlar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran Doç. Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

-

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Reklam filmi yapmak için gerekli plan ve programın hazırlanması, kampanya süreci, reklam filmi senaryosu, storyboard çizimi ve reklam filmi çekim süreçleri için teknik eğitim.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 100 1
41 Proje Sunma 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 1 1 1
12 Takım/Grup Çalışması 22 1 22
19 Beyin Fırtınası 15 1 15
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
23 Proje Sunma 1 1 1
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 1 1
29 Bireysel Çalışma 20 1 20
36 Rapor 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam Filmi Çekim Ölçekleri Reklam Film Yapımı 5 October, 2020 - Loom Recording.mp4
HİT303-Reklam Film Yapımı (1. Hafta).pptx
2 Reklam Senaryosu Yazma Reklam Film Yapımı 12 October, 2020 - Loom Recording.mp4
HİT303-Reklam Film Yapımı (2. Hafta).pptx
3 Storyboard Çizimi Reklam Film Yapımı 3. Hafta.mp4
HİT303-Reklam Film Yapımı (3. Hafta).pptx
4 Reklam Kampanyası HİT303-Reklam Film Yapımı (4. Hafta).pptx
Reklam Film Yapımı 4. Hafta.mp4
5 Reklam Filmi Kurgusu Reklam Film Yapımı 5. Hafta.mp4
HİT303-Reklam Film Yapımı (5. Hafta).pptx
6 Reklam Filmi Kurgusu HİT303-Reklam Film Yapımı (6. Hafta).pptx
Reklam Film Yapımı 6. Hafta.mp4
7 Kampanya Süreci HİT303-Reklam Film Yapımı (7. Hafta).pptx
Storyboard (2020-11-08 at 12_18 GMT-8).mp4
8 Kampanya Süreci HİT303-Reklam Film Yapımı (8. Hafta).pptx
Reklam Film Yapımı 8. Hafta.mp4
Reklam Film Yapımı Kampanya Süreci (2020-11-22 at 07_35 GMT-8).mp4
9 Arasınav Proje
10 Ses Kurgusu HİT303-Reklam Film Yapımı (10. Hafta).pptx
ÇEKİM ÖLÇEKLERİ VE KAMERA HAREKETLERİ.pptx
Çekim Ölçekleri ve Kamera Hareketlerii (2020-12-08 at 15_54 GMT-8).mp4
11 Ses Kurgusu Reklam Dersi Senkron Ufuk 1.mp4
HİT303-Reklam Film Yapımı (11. Hafta).pptx
Reklam dersi asenkron.mp4
Reklam Film Yapımı 11. Hafta.mp4
12 Uygulama Kurgu Laboratuvarı Reklam Fİlm Yapım 2 asenkron.mp4
REklam Film Yapımı Ufuk 2.mp4
HİT303-Reklam Film Yapımı (12. Hafta).pptx
13 Uygulama Kurgu Laboratuvarı HİT303-Reklam Film Yapımı (13. Hafta).pptx
14 Final Sınavı Proje Teslimi HİT303-Reklam Film Yapımı (14. Hafta).pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507986 Öğrenciyi reklam çekim sürecine hazırlar
2 1507987 Öğrencinin reklam çekim sürecine her ayrıntıyı detayla şekilde bilmesini ve projeye aktarabilmesini amaçlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 2 3
2 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek