Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT304 Halkla İlişkiler ve Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Reklam ve Halkla İlişkiler süreci, müşteri temsilciliği ve ajans içindeki rolü, zaman yönetimi, insan kaynağı yönetimi ve liderlik, süreç yönetimi konusunda bilgilendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Emine CENG

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pira, A., Etkinlik Yönetimi, MediaCat, İstanbul,2004. Sabuncuoğlu, Z.,Örgütsel İletişim, Aktüel Yayınları, 2001. Okay, A., A.,Okay, Halkla İlişkiler,Kavram, Stratejisi ve Uygulamaları, Der Yayınları,2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Halkla İlişkiler ve Etkinlik, Süreç ve Aşamalar Reklam Ajanslarında Süreç Yönetimi, Hazırlık, Yaratıcı Çalışma, Uygulama, Değerlendirme İnsan Kaynağı Yönetimi Zaman yönetimi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 10 10 1
6 Uygulama/Pratik 1 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
2 Final Sınavı 1 50 1
41 Proje Sunma 1 50 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 2 15 30
22 Proje Hazırlama 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 10 2 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve genel bilgilendirme
2 Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Süreci Planlanması ve Aşamaları 1
3 Halkla İlişkilerde Etkinlik Yönetimi Süreci Planlanması ve Aşamaları 1
4 Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Finansal Yönetim
5 Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde İnsan Kaynağını Yönetmek
6 Zaman Yönetimi
7 Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Risk ve Kriz Yönetimi
8 Ara Sınav
9 Halkla İlişkiler Faaliyetlerinde Pazarlama Süreci
10 Yasal Sınırları: Sözleşmeler, Protokol Yönetimi / Ağırlama Kodları
11 Reklam Ajanslarında Üretim Süreci
12 Reklam Ajanslarında Müşteri İlişkileri Yönetimi
13 Örnek Çalışma İncelemeleri
14 Öğrenci Sunumları
15 Öğrenci Sunumları
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288993 Halkla İlişkiler ve reklamcılık alanındaki süreçleri yönetebilir.
2 1288994 Halkla ilişkiler kampanyaları tasarlayabilir, planlayabilir, organize edebilir.
3 1288995 Teorik bilgilerini uygulamada kullanabilir.
4 1288996 Halkla İlişkiler Kampanyasını tartışabilir.
5 1288997 Medya planlamasını yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4
5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek