Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT306 Web Tasarımı 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencileri etkin web sayfaları tasarlama konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır. Web geliştirme sürecinin analiz ve tasarım aşamalarını, verilen projeler kapsamında uygulatmaktır. Ayrıca, içerik üretme ve bu içeriğin grafik tasarımının hazırlanmasına yönelik teknik beceriler kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdinç, F. (2014). Yeni başlayanlar için HTML5 ve CSS3. İstanbul: Pusula Yayıncılık. Gelişken, U. (2016). A'dan Z'ye Yeni Nesil Tekniklerle Web Tasarımı ve Web Programlama (2. Baskı) . İstanbul: Level Yayıncılık. Tokak, B. (2015). HTML5, CSS3 ve JavaScript ile Web Tasarımı. İstanbul: Dikey Eksen Yayınları. Carey, P. (2017). New Perspectives on HTML5 and CSS3, 7th Edition, Comprehensive. Cengage Learning, Boston, USA. Duckett, J. (2011). HTML ve CSS Design and Build Websites. John Wiley ve Sons, Inc., Indianapolis, Indiana, USA. Robbins, J. N. (2012). Learning Web Design (Fourth Edition). O’Reilly Media, Inc., Canada. Sklar, J. (2015). Principles of Web Design (Sixth Edition). Cengage Learning, Boston, USA. w3schools.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Web tasarımı ile ilgili temel kavramların ve araçların tanıtımı, Web tasarımı sürecinin aşamaları, HTML ve HTML5 etiketlerinin ve özelliklerinin kullanımı, CSS ile sayfa biçimlendirme ve düzenleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
22 Proje Hazırlama 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Web tasarımı süreci ile ilgili temel kavramlar ve araçların tanıtılması hit306_1.pptx
2 Web tasarımı sürecinin aşamaları http://www.htmlandcssbook.com/code-samples/
hit306_2.pptx
3 HTML dilinin temel etiketleri ve özellikleri https://www.w3schools.com/whatis/whatis_html.asp
hit306_3.pptx
hit306_1_7.docx
4 HTML5 diline ait temel etiketlerin kullanımı hit306_4_5.pptx
5 HTML5 diline ait temel etiketlerin kullanımı hit306_4_5.pptx
6 Resim ve link işlemleri hit306_6.pptx
7 Tablo, form, ses ve video işlemleri hit306_7.pptx
8 Temel CSS bilgisi https://www.w3schools.com/whatis/whatis_css.asp
hit306_8.pptx
hit306_8_13.docx
9 Ara sınav
10 CSS kutu modeli hit306_10.pptx
11 Tablo ve menü tasarımı hit306_11.pptx
12 Layout oluşturma hit306_12.pptx
13 Responsive tasarım hit306_13.pptx
14 Öğrenci projelerinin değerlendirimlesi https://websitesetup.org/html5-cheat-sheet/
https://websitesetup.org/css3-cheat-sheet/
https://websitesetup.org/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1501105 Web tasarımı ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 1501106 Web tasarımı sürecinin aşamalarını uygular.
3 1501107 HTML5 dilini kullanarak web sayfaları oluşturur.
4 1501108 Oluşturulan web sayfalarını CSS dilini kullanarak biçimlendirir.
5 1501109 Tasarlanmış bir web sayfasını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76055 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 76056 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 76064 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 76062 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 76057 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 76058 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76065 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76061 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 76066 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 76063 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 76060 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 76059 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 3
3 3
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek