Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT306 Web Tasarımı 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bu ders, öğrencileri etkin web sayfaları tasarlama konusunda eğitmeyi amaçlamaktadır. Web geliştirme sürecinin analiz ve tasarım aşamalarını, verilen projeler kapsamında uygulatmaktır. Ayrıca, içerik üretme ve bu içeriğin grafik tasarımının hazırlanmasına yönelik teknik beceriler kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Erdinç, F. (2014). Yeni başlayanlar için HTML5 ve CSS3. İstanbul: Pusula Yayıncılık. Gelişken, U. (2016). A'dan Z'ye Yeni Nesil Tekniklerle Web Tasarımı ve Web Programlama (2. Baskı) . İstanbul: Level Yayıncılık. Tokak, B. (2015). HTML5, CSS3 ve JavaScript ile Web Tasarımı. İstanbul: Dikey Eksen Yayınları. Carey, P. (2017). New Perspectives on HTML5 and CSS3, 7th Edition, Comprehensive. Cengage Learning, Boston, USA. Duckett, J. (2011). HTML ve CSS Design and Build Websites. John Wiley ve Sons, Inc., Indianapolis, Indiana, USA. Robbins, J. N. (2012). Learning Web Design (Fourth Edition). O’Reilly Media, Inc., Canada. Sklar, J. (2015). Principles of Web Design (Sixth Edition). Cengage Learning, Boston, USA. w3schools.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Web tasarımı ile ilgili temel kavramların ve araçların tanıtımı, Web tasarımı sürecinin aşamaları, HTML ve HTML5 etiketlerinin ve özelliklerinin kullanımı, CSS ile sayfa biçimlendirme ve düzenleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 2 26
22 Proje Hazırlama 2 12 24
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
54 Ev Ödevi 1 1 1

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Web tasarımı süreci ile ilgili temel kavramlar ve araçların tanıtılması
2 Web tasarımı sürecinin aşamaları
3 HTML dilinin temel etiketleri ve özellikleri
4 HTML5 diline ait temel etiketlerin kullanımı
5 HTML5 diline ait temel etiketlerin kullanımı
6 Resim ve link işlemleri
7 Tablo, form, ses ve video işlemleri
8 Temel CSS bilgisi
9 Ara sınav
10 CSS kutu modeli
11 Tablo ve menü tasarımı
12 Layout oluşturma
13 Responsive tasarım
14 Öğrenci projelerinin değerlendirimlesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1280991 Web tasarımı ile ilgili temel kavramları açıklar.
2 1280992 Web tasarımı sürecinin aşamalarını uygular.
3 1280993 HTML5 dilini kullanarak web sayfaları oluşturur.
4 1280994 Oluşturulan web sayfalarını CSS dilini kullanarak biçimlendirir.
5 1280995 Tasarlanmış bir web sayfasını belirlenen kriterlere göre değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 1
2 3
3 3
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek