Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT308 Medya Reklam Planlama ve Satın Alma 927001 3 6 7

Dersin Amacı

Medya planlama terimleri, hesaplamaları ve planlama şablonlarını kavratmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Recep Yılmaz

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Bilgen Başal (1998). Medya Planlaması. İstanbul: Çantay Kitabevi Yayınları. -Recep Yılmaz ve M. Nur Erdem (2016). 150 Soruda Geleneksel ve Dijital Reklamcılık. Kocaeli: Umuttepe Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya planlama kavramı, medya reklam ve tüketici ilişkisi, amaçların ve stratejilerin saptanması, medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri, reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri, yeni planlama modelleri, medya planlamasının organizasyonu.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 10 2 20
11 Soru-Yanıt 10 2 20
15 Gösterme 14 2 28
18 Örnek Vaka İncelemesi 7 2 14
29 Bireysel Çalışma 8 5 40
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 8 2 16
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya planlama nedir? I. Hafta.ppt
2 Medya reklam ve tüketici ilişkisi II. Hafta.ppt
3 Medya planlama faaliyeti: Amaçların ve stratejilerin saptanması II. Hafta.ppt
4 Medya planlama faaliyeti: Diğer medya planlama bilgileri IV. Hafta.ppt
5 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: Ölçümleme III. Hafta.ppt
6 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: Rating, TVR, Share, Reach, ATS V. Hafta.ppt
7 Medya planlama kavramları ve hesaplama yöntemleri: GRPs, Gross Impressions, TRP, Coverage, OTS, Adhesion, Affinity Index, CPT, CPP, CPS/CRPs, SOS, SOV VI. Hafta.ppt
VII. Hafta.ppt
8 Ara sınav
9 Erişim ve görme sıklığı dengesi VIII. Hafta.ppt
10 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönleri IX. Hafta.ppt
11 Yeni planlama modelleri XI. Hafta.ppt
12 Medya planlamasında kullanılan programlar X. Hafta.ppt
13 Medya planlamasının organizasyonu Hesaplamalar.xlsx
14 Örnek uygulamalar Hesaplamalar.xlsx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288457 Medya planlama kavramını tanımlar.
2 1288458 Medya planlamada kullanılan kavramları sıralar.
3 1288459 Reklam ortamlarının güçlü ve zayıf yönlerini tartışır.
4 1288460 Yeni planlama modellerini tanır.
5 1288461 Medya planı organize eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
2 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
3 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
4 5 5 3 2 2 5 1 1 5 2 5 5
5 5 5 3 2 1 5 1 1 5 2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek