Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
HİT408 Siyasal Kampanya Yönetimi 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Siyasal kampanya yönetiminin gelişim seyri, türleri ve aktörlerin konumları hakkında bilgi aktarmak ve bu bilgiler ışığında siyasal kampanya yönetim sürecine ilişkin uygulamalar yaptırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan TURGUT

Ön Koşul Dersleri

Yok.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aysel Aziz (2017). Siyasal İletişim. 7. Baskı, Ankara: Nobel. Fatih Keskin (2016). Politik Kampanya Teorik ve Pratik. Ankara: Siyasal Kitabevi. Ebru Belkıs Kamanlıoğlu ve Aylin Göztaş (2010). Politik Gündem Odağında Halkla İlişkiler ve Gündem Oluşturma. Ankara: Nobel.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok.

Dersin İçeriği

Kampanya kavramı, kampanya yönetimi, siyasal kampanya kavramı, geleneksel siyasal kampanyalar, katılımcı kampanyalar, siyasal iletişim, siyasal halkla ilişkiler, siyasal reklamcılık, gündem belirleme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
38 Rapor Hazırlama 1 20 1
39 Rapor Sunma 1 20 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
11 Soru-Yanıt 8 3 24
12 Takım/Grup Çalışması 5 4 20
20 Rapor Hazırlama 1 25 25
21 Rapor Sunma 1 3 3
34 Okuma 8 5 40
54 Ev Ödevi 5 5 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı, akış ve beklentiler konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi. HAFTA 2.pptx
2 Kampanya, kampanya türleri (seçim, gündem koyma, bilgilendirme, imaj, oy kampanyaları) ve kampanya yönetimi HAFTA 3.pptx
3 Siyasal iletişim içinden siyasal kampanyalar, Siyasal kampanya sahipleri: Siyasal partiler, adaylar, iktidar ve yönetim organları, çıkar grupları, sendikalar, yeni toplumsal hareketler. HAFTA 4.pptx
4 Siyasal kampanyaların dünyada ve Türkiyede gelişimi ve kurumsallaşması HAFTA 5.pptx
5 Siyasetin medyatikleşmesi ve seçim kampanyaları HAFTA 6.pptx
6 Modern seçim kampanyaların özelliği ve seçimlerin amerikanvarileşmesi HAFTA 7.pptx
7 1980 sonrası kampanyalar ve kampanya örnekleri HAFTA 8.pptx
8 Ara Sınav
9 Gündem Belirleme Hedefleme/Hedef Tespiti Sunumlar Siyasal Kampanya.pptx
10 Mesaj Çerçeveleme Sunumlar Siyasal Kampanya.pptx
11 Siyasal Pazarlama Siyasal Reklamcılık Sunumlar Katılımcı Kampanya.pptx
12 Haber Yönetimi Sosyal Medya Yönetimi Sunumlar
13 Temalaştırma/Sahneleme İmaj/Kişiselleştirme Sunumlar Katılımcı Kampanya.pptx
14 Genel Değerlendirme
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1288888 Siyasal kampanyaların tarihsel dönüm noktalarını ve siyasal kampanya türlerini açıklar.
2 1288889 ABD ve Kıta Avrupası’ndaki farklı siyasal kampanya uygulamalarının altında yatan nedenleri çözümler.
3 1288890 Modern seçim kampanyalarının özelliklerini ve unsurlarını tanımlar.
4 1288891 Postmodern seçim kampanyalarının getirdiği yenilikleri ve yeni mecraları tanır.
5 1288892 Türkiye’deki siyasal kampanyaların modern veya post-modern özelliklerini yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68323 Halkla ilişkiler disiplininin ve ilişkili olduğu disiplinlerin temel kavramlarını kavrama ve disiplinler arasındaki ilişkileri kurabilme.
2 68324 Halkla ilişkiler ve tanıtım disiplini ile ilgili süreçleri araştırabilme, planlayabilme, uygulayabilme ve denetleyebilme.
3 68332 Kurumsal iletişim, itibar, değer, sosyal sorumluluk, algılama, vb. Kavramlara yönelik sürdürülebilir gelişme ve kalite anlayışı oluşturabilme.
4 68330 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan Mesleki ve Etik Sorumluluk Bilincine Sahip Olma.
5 68325 Halkla ilişkiler kuram ve uygulamalarının uluslararası ve ulusal çevrede mevcut/olası durum ve sorunlara katkılarını değerlendirebilme.
6 68326 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68333 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68329 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.
9 68334 Halkla ilişkiler ve ilgili alanlara ilişkin stratejik düşünebilme ve stratejiler oluşturabilme.
10 68331 Ulusal ve uluslararası kültürel ve çağdaş yaklaşımları, sorunları ve olayları takip ederek mesleki görüş ve çözüm önerileri sunabilme.
11 68328 Halkla ilişkiler ve tanıtım çalışmaları ortamlarına yönelik teknik bilgi, beceri ve deneyim kazanma.
12 68327 Halkla ilişkiler çalışmalarının temel basamaklarına ilişkin araştırma, ölçme-değerlendirme süreçlerini oluşturabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5
2 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5
3 4 5 4 5 3 5 5 5 5 5 5
4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5
5 5 5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek