Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT105 Sosyolojiye Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Derste sosyolojinin kurucularından bahsedilerek, kentleşme, sosyal değişme, küreselleşme, temel sosyolojik kurumlar; aile, ekonomi, siyaset, eğitim, kültür ve din vb. konular ele alınacaktır. Ayrıca kitle iletişim aygıtlarının toplumsal etkileri sosyolojik bakış açısıyla incelenecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş.Gör. Dr. Gülten Arslantürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sosyolojik Düşünmek, Zygmunt Bauman, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2015.Alan Swingewood, , Sosyolojik Düşüncenin Kısa Tarihi, Agora Kitaplığı, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sosyoloji tarihindeki temel konular hakkında tartışmalar yapılacak, sosyal düşünce ve davranış üzerine temel kuram ve yaklaşımlar incelenecektir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
10 Tartışma 5 4 20
29 Bireysel Çalışma 7 2 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 4 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20
34 Okuma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgiler verilir, Sosyolojinin genel tanıtımı yapılır. hafta 1. sosyolojiye giriş.pptx
2 Sosyolojinin temel kavramları hafta 2. sosyolojinin temel kavramları.pptx
3 Sosyolojinin ortaya çıkış sürecini hazırlayan etmenler hafta 3. sosyolojinin ortaya çıkışını hazırlayan etmenler.pptx
4 Sosyolojinin Kurucuları hafta 4. sosyolojinin kurucuları.pptx
5 Sosyolojinin Kurucuları hafta 5. sosyolojinin kurucuları 2.pptx
6 Arasınav öncesi genel tekrar ve quiz quiz.docx
7 Arasınav
8 Frankfurt Okulu, Eleştirel Teori hafta 8. frankfurt okulu.pptx
9 Postmodernite ve sosyal teori hafta 9. postmodernizm ve sosyal teori.pptx
10 Postmodernite ve sosyal teori hafta 10. postmodernizm ve sosyal teori 2.pptx
11 Toplumsal Denetim hafta 11. toplumsal denetim.pptx
12 Toplumsal Cinsiyet hafta 12. toplumsal cinsiyet.pptx
13 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488702 Sosyolojinin temel kavramlarını öğrenir ve bu bilgilerle yorumlama becerisi kazanır.
2 1488703 Sosyolojinin temel kuramlarını bilir.
3 1488704 Sosyolojik ve psikolojik bakış bir bakış açısı kazanır.
4 1488705 Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim ögelerinin gözlemler ve alana dair öğrendikleriyle neden sonuç ilişkisi kurar.
5 1488706 Disiplinlerarası bir bakış açısı kazanır ve iletişim alanındaki diğer derslerle ilişki kurar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 5 5 5 5
2 3 5 5 5 5
3 3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek