Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT109 Bilgisayar Uygulamaları 927001 1 1 3

Dersin Amacı

Bilgisayar sistemleri, İnternet ve yaygın kullanılan servisler hakkında temel bilgiler verilerek işletim sistemi (Windows) ve ofis uygulama programlarının (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint) temel seviyede kullanım becerilerini kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Sinan KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Microsoft Office eğitim paketleri, https://support.office.com/tr-tr/office-training-center Vermaat, M.E., Sebok, S.L., Freund, S.M., Campbell, J.T., ve Frydenberg, M. (2018). Discovering Computers ©2018: Digital Technology, Data, and Devices, 1st Edition. Cengage Learning. Parsons, J.J. (2018). New Perspectives on Computer Concepts 2018: Comprehensive, 20th Edition. Cengage Learning. Çizgi Tagem eğitim paketleri, http://www.cizgi-tagem.org Campbell, J.T., Freund, S.M., Frydenberg, M., Last, M.Z., Pratt, P.J., Sebok, S.L. ve Vermaat, M.E. (2017). Shelly Cashman Series® Discovering Computers ve Microsoft® Office 365 ve Office 2016: A Fundamental Combined Approach, 1st Edition. Cengage Learning. Ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgi ve iletişim teknolojileri ile ilgili temel kavramlar, donanım birimleri ve yazılım çeşitleri, işletim sistemi kullanımı, kelime işlemci programı (MS Word), sunu programı (MS PowerPoint), elektronik hesap tablosu programı (MS Excel) kullanımı, çevrimiçi ofis araçlarının ve bulut teknolojilerinin kullanımı.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
54 Ev Ödevi 3 3 9

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgi ve iletişim teknolojileriyle ilgili temel kavramlar, Google servislerinin tanıtımı
2 Bilgisayarın donanım birimleri http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir-/12116
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/bir-bilgisayari-bilgisayar-yapan-sey-nedir-/12145
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/%C4%B0kili-sistem-ve-veri/12230
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/cpu,-bellek,-giris-ve-cikis/12218
http://www.khanacademy.org.tr/bilgisayar-dunyasi/bilgisayar-bilimi/bilgisayarlar-nasil-calisir/bilgisayarlar-nasil-calisir/donanim-ve-yazilim/12206
3 İşletim sistemi kullanımı
4 İşletim sistemi kullanımı https://support.microsoft.com/tr-tr/hub/4338813/windows-help?os=windows-10
5 Kelime işlemci programının (MS Word) kullanımı https://support.office.com/tr-TR/word
6 Kelime işlemci programının (MS Word) kullanımı https://support.office.com/tr-TR/word
7 Elektronik Sunu programının (MS PowerPoint) kullanımı https://support.office.com/tr-tr/powerpoint
8 Elektronik Sunu programının (MS PowerPoint) kullanımı https://support.office.com/tr-tr/powerpoint
9 Ara sınav
10 Elektronik hesap tablosu programının (MS Excel) kullanımı https://support.office.com/tr-tr/excel
11 Elektronik hesap tablosu programının (MS Excel) kullanımı https://support.office.com/tr-tr/excel
12 Çevrimiçi ofis araçlarının ve bulut teknolojilerinin kullanımı https://support.google.com/drive
https://support.google.com/docs
13 Çevrimiçi ofis araçlarının ve bulut teknolojilerinin kullanımı https://support.google.com/drive
https://support.google.com/docs
14 Öğrenci projelerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1260749 Bilgisayarı oluşturan temel donanım parçalarını tanır.
2 1260750 Çevrimiçi araçları kullanarak resim, ses ve video dosyalarını düzenler.
3 1260751 Windows işletim sistemini kullanır.
4 1260752 Kelime işlem programında belge oluşturur.
5 1260753 Hesap tablosu programında formül ve grafik içeren dokümanlar hazırlar.
6 1260754 Elektronik sunu hazırlama programını kullanarak çojklu ortam öğelerini içeren sunular hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 1 4
3 4
4 1 4 2
5 1 4 2
6 1 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek