Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT204 Gazete Yazı Türleri 927001 2 4 4

Dersin Amacı

İnsanlığın dil ile oluşturduğu her türlü dilsel üretimin incelikli bilgisini kazandırmak. Öğrencinin temel mesleki araçlarından biri olarak dil ve dilsel üretimler hakkında felsefi ve teknik bilgilere sahip olmalarını sağlamak. Edebi olan ve olmayan ayrımına hakim olarak türlerinin özelliklerini analiz edebilmek. Dil ve anlam ilişkisi üzerine kavramsal düşünebilmek Gazetecilik mesleğine yönelik yazı pratikleri yapabilmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi. Ahmet Faruk Çeçen

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Gazetecilik, Oya Tokgöz, İmge Kitabevi, 2008. Gazeteciliğin Temel İlkeleri, Atilla Girgin, Der Yayınları, 2008. Gazetecinin El Kitabı, Christopher Browne, MediaCat Kitapları, 2001. Gazeteciliğe Giriş, Hamza Çakır, Tablet Yayınları, 2007. Yazılı Anlatım ve Yazı Türleri, Nobel Yayın Dağıtım, 2000.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yazı türleri hakkında genel karşılaştırmalı bilgi sağlama. Dil ve anlam ilişkisi. Gazete yazı türlerinin özellikleri ve edebiyatla ilişkisi. Uygulama: Her ders sonu (yarım saat) düşünce ve yazı arasındaki ilişkiyi pratiğe dökmek amaçlı yazı uygulamaları gerçekleştirilir. Bir sonraki ders başlangıcında yazılar hakkında geri bildirim verilir ve değerlendirme yapılır. Dönem sonunda her bir öğrenciye dönem içi yapmış olduğu yazı pratikleri hakkında görüş bildirilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 3 1 3
2 Final Sınavı 5 1 5
10 Tartışma 4 13 52
34 Okuma 4 10 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanıtımı ve gazete yazı türleri hakkında genel bilgilendirme.
2 Haber türünün temel özellikleri, işlevi ve önemi.
3 Anlatım Türleri Hakkında Genel Bilgilendirme
4 Anlatım Türlerine Göre Örnek Haber İncelemeleri
5 Araştırma haberin tanımı, özellikleri ve araştırma haber örnekleri inceleme.
6 Öykü haberin tanımı ve öykü haber örnekleri inceleme
7 Ara Sınav
8 Köşe yazılarının temel özellikleri, işlevi ve önemi, örnek incelemeleri.
9 Makale- deneme yazılarının temel özellikleri ve örnek incelemeleri.
10 Röportaj türü yazıların temel özellikleri
11 Röportaj örnekleri incelemeleri.
12 Söyleşi türünün temel özellikleri, soru sorma teknikler
13 Söyleşi örnek incelemeleri
14 Eleştiri yazı türünün özellikleri ve örnekleri inceleme
15 Fotoğraf altyazısı, fotoğraf haberi ve gezi yazı türünün tanımı, özellikleri, örnekler üzerine inceleme
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1111986 Haberi bağlamı içinde değerlendirmeyi öğrenir.
2 1111987 Farklı haber türlerine hakim olur.
3 1111988 Gazeteciliği etkileyen edebiyat, fotoğraf ve diğer sanat dalları hakkında fikir sahibi olur.
4 1111989 Yazı türleri hakkında genel karşılaştırmalı bilgi sahibi olur.
5 1111990 Gazetecilikte türsel uzmanlaşma şansı elde eder.
6 1299948 Bir durumun en iyi hangi türde ifade edilebileceğini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5
2 4 4 4 5 3 3 2 4 4 3
3
4
5
6
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek