Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT202 İletişim Sosyolojisi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Ders kapsamında öğrencilerin; tutum, algı, güdü, propaganda, iletişim, roller, grup, sosyalleşme, kültür, kişilik, dil, kolektif etkileşim ve sosyal hareketler, kent ve çevresel psikoloji gibi kavramlar çerçevesinde öğrendiklerini mesleki uygulamalarına yansıtabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- İletişim Sosyolojisi, Eric Maigret, İletişim Yayıncılık, 2011. - Sosyal Psikoloji, David Myers, McGraw – Hill, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

Dersin İçeriği

İletişim sosyolojisinin tarihindeki temel konular ve araştırmalar, sosyal düşünce ve davranış üzerine temel kuram ve yaklaşımlar, sosyal algı ve atıflar, kimliklerin psiko-sosyal işlevi ve inşası, kalıp yargı ve önyargı, benlik, kültür ve toplum, sosyal ve kolektif hafıza.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 1 10
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 15 1 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 15 1 15
34 Okuma 20 1 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgilendirme, İletişim sosyolojisinin genel tanıtımı gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_1.pptx
2 İletişim sosyolojisinin temel kavramları; sosyolojik sosyal psikoloji, psikolojik sosyal psikoloji gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_2.pptx
3 İletişim sosyolojisinin araştırma yöntemleri gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_3.pptx
4 Sosyal biliş: Şemalar, kalıp yargılar, sosyal sınıflama gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_4.pptx
5 Sosyal etki ve sosyal güç: Kültür, uyum, otoriteye boyun eğme gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_5.pptx
6 Tutum ve tutum değişimi gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_6.pptx
7 Kişilerarası, grup içi ve toplumsal ilişkiler gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_7.pptx
8 Kişilerarası, grup içi ve toplumsal ilişkiler gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_8.pptx
9 Arasınav
10 Liderlik ve yönetim süreçlerinde iletişim gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_10.pptx
11 Özgeci davranış, saldırganlık, çatışma gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_11.pptx
12 Toplumsal Cinsiyet gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_12.pptx
13 Toplumsal Cinsiyet gzt 202_iletişim_sosyolojisi_ders_13.pptx
14 Rıza ve İkna Süreçleri
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508056 İletişim sosyolojisinin temel kuramlarını bilir.
2 1508057 İletişim sosyolojisinin sosyolojik ve psikolojik bakış açılarını değerlendirir.
3 1508058 Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim ögelerinin ve sosyal davranışın nedenleri ayırt eder ve değerlendirir.
4 1508059 Kendi alanı ile ilgili sosyal etkileşim kaynaklı diğer derslerin temel içeriklerini karşılaştırarak, geliştirebilir ve bilgilerin temellerini sağlamlaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 2 5
2 4 4 4
3 4 5
4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek