Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT208 Türkiye Basın Tarihi 927001 2 4 3

Dersin Amacı

Dersin amacı, Batı'daki ve ülkemizdeki ekonomik, siyasal, toplumsal ve kültürel dönüşüm/kırılma/ayrışma süreçlerinde basının üstlendiği rolü tarihsel bağlam içinde değerlendirmek ve buradan hareketle basın-iktidar ilişkini analitik bir bakış açısıyla irdelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Beste Nigar Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Topuz, H. (2003). Türk Basın Tarihi: II. Mahmut'tan Holdinglere. İstanbul: Remzi. Koloğlu, O. (2006). Osmanlı'dan 21. Yüzyıla Basın Tarihi. İstanbul: Pozitif. Kaya, A. R. (2016). İktidar Yumağı: Medya-Sermaye-Devlet. Ankara: İmge. Alemdar, K. (2001). İletişim ve Tarih. Ankara: Ümit. Adaklı, G. (2006). Türkiye’de Medya Endüstri: Neoliberalizm Çağında Mülkiyet ve Kontrol İlişkileri. Ankara: Ütopya. Boratav, K. (2004). Yeni Dünya Düzeni Nereye? Ankara: İmge Kitabevi. Boratav, K. (2005). 1980’li Yıllarda Türkiye’de Sosyal Sınıflar ve Bölüşüm. Ankara: İmge Kitabevi. Boratav, K. (2006). Türkiye’de Devletçilik. Ankara: İmge Kitabevi. Bulut, S. (2009). (Der.) Sermayenin Medyası Medyanın Sermayesi. Ankara: Ütopya Yayınevi. Erdem, B. N. (2011). Soğuk Savaş Düzeninde Milliyet Gazetesi ve Abdi İpekçi’nin Gazetecilik Anlayışının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler, İstanbul. Ertuğ, H. R. (1970). Basın ve Yayın Hareketleri Tarihi. Cilt.1, İstanbul: Yenilik Basımevi. Kabacalı, A. (1990). Başlangıcından Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü. İstanbul: Gazeteciler Cemiyeti Yayınları. Oktay, A. (1987). Toplumsal Değişme ve Basın: 1960-1986 Türk Basını Üzerine Uygulamalı Bir Çalışma. Bilim-Felsefe-Sanat Yayınları. Özgen, M. (2004). Türkiye’de Basının Gelişimi ve Sorunları. İstanbul: İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi. Gürkan, N. (1998). Türkiye’de Demokrasiye Geçişte Basın: 1945-1950. İstanbul: İletişim. Kejanlıoğlu, D. B (2004). Türkiye’de Medyanın Dönüşümü. Ankara: İmge.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste; siyasal, ekonomik, toplumsal, kültürel dönüşümlerin Türkiye basını üzerindeki etkileri ve Türkiye'deki basın-iktidar ilişkileri, alana ilişkin ortaya konan kuramsal tartışmaların yanı sıra çeşitli medya metinleri üzerinden incelenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 14 1 14
12 Takım/Grup Çalışması 1 15 15
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Osmanlı'da matbaacılık ve gazetecilik uygulamalarının doğuşu ve gelişimi Hafta_1.pptx
2 Osmanlı'da basın-iktidar ilişkisi ve ilk yasal metinler Hafta_2.pptx
3 1. Meşrutiyet döneminde basındaki gelişmeler Hafta_3.pptx
4 Münazara etkinliği Hafta_4.pptx
5 2. Meşrutiyet döneminde basındaki gelişmeler Hafta_5.pptx
6 Milli mücadele döneminde basın Hafta_6.pptx
7 A) Türkiye'de devlet ve sınıf tartışmaları bağlamında cumhuriyet rejiminin kuruluşu ve basının kurumsallaşma süreci B) Tek partili siyasal sistemde basınla ilgili yasal düzenlemeler ve basının üstlendiği özgül rol Hafta_7.pptx
8 Çok partili siyasal sisteme geçiş sürecindeki ekonomik, politik, toplumsal dönüşümlerin basına yansımaları ve kitlesel gazeteciliğin gelişimi Hafta_8.pptx
9 Kitlesel gazeteciliğin gelişimi bağlamında bazı gazete örneklerinin incelenmesi Hafta_9.pptx
10 Demokrat Parti döneminde basın-iktidar ilişkileri Hafta_10.pptx
11 1960 Askeri müdahalesiyle değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal ortamın basın sektörüne etkisi
12 1971 Askeri müdahalesiyle değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal ortamın basın sektörüne etkisi
13 1980 Askeri müdahalesiyle değişen siyasal, ekonomik ve toplumsal ortamın basın sektörüne etkisi ve basının sahiplik yapısındaki dönüşüm
14 1990'lardan günümüze medya sektöründeki değişimler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508047 Basın-iktidar ilişkisini tarihsel bağlamda inceler.
2 1508048 Basının siyaset ve ekonomiyle ilişkini çözümler.
3 1508049 Ekonomik ve siyasal dönüşümlerin toplumsal yaşamdaki etkisini basın üzerinden tartışır.
4 1508050 Ekonomik-siyasal dönüşümlerin basının yapısı ve konumu üzerindeki etkisini saptar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76045 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 76052 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 76049 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 76046 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 76048 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 76054 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 76053 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 76047 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 76050 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 76051 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5
2 5 3 5 5
3 5 3 5 5
4 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek