Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT210 Dijital Kurgu 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Gelişen teknoloji ile değişim gösteren, sosyal medya vb. iletişim araçlarında, internet hız ve kotalarının artması sonucu sıkça tüketilmeye başlayan video görüntüler çok önem kazanmaya başladı. Yaşanan teknolojik ilerleme video haberciliğin gelişmesine sebep olurken, önemi artan video görüntüler, haberciliğin vazgeçilmez bir parçası haline gelmeye başladı. Dijital Kurgu - haber kurgusu, video haberciliğinde, görüntülerin istenilen yerlerden kesilerek birleştirilmesi, görüntülere ses, müzik, alt yazı, logo gibi unsurları ekleme ve düzenleme gibi işlerin yapılmasını ifade eden teknik bir uygulama alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital Kurgu dersinin amacı, sektörün video haber ihtiyacının ve habercilikte videonun öneminin artması üzerine, gazetecilik bölümü öğrencilerinin, video haberler çekip kurgulayabilecek becerileri kazanmalarını sağlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Halil İbrahim Zengin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Dijital Video Düzenlemesi, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Fotoğraf, Ses ve Video Formatları, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Haber Kurgusu, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Kurgu Program Pencereleri, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Kurgu Yoluyla Görüntü Estetiği, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Kurgunun Temelleri, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011 • Video Kurgu Üniteleri 1-2, T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, Ankara 2011

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dijital kurgu dersinde öğrencilere hareketli görüntünün temelleri, timeline mantığı, haber kurgu mantığı, kamera kullanımında dikkat edilmesi gereken noktalar, Video kurgu ve montaj programlarından bir olan Adobe Premiere Programını öğrenerek, bu programda video haber montajı yapabilmek.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 4 5 20
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dijital Kurgu dersinin gazetecilik açısından önemi. Video haberlerin öneminin artmasına neden olan teknolojik gelişmeler. Analog ve dijital kurgu nedir, aralarındaki farklar nelerdir. Hareketli görüntünün (video) temelleri. Görüntünün kaydedilmesinin analog ve dijital serüveni. Saniyede geçen kare sayısı Frame Rate (FPS) kavramı ve mantığı. Dijital görüntünün kaydedilmesinde sensörler ve piksellerin önemi. Video ve ekran çözünürlüğü nedir? Dijital görüntü ölçülerini anlama. Fotoğraf, Ses Ve Video Formatları.pdf
Kurgunun Temelleri.pdf
2 Edius, Final Cut, Adobe Premiere Pro vb. gibi dijital kurgu programlarına genel bakış. Dijital kurgu programlarında yapılabilecekler. İmport, edit ve export süreçleri. Adobe Premiere pro ya giriş. Premiere Pro nasıl bir program. Premiere arayüzü tanıma. Panelleri açma, kapama, düzenleme. Paneller kısaca tanıma. Var olan workspaceleri kullanma ya da yeni workspace oluşturma. Yeni Proje açma. Sequenses ve proje arasındaki fark. Yeni sekans açma seçenekleri ve video formatları Haber Kurgusu.pdf
3 Projeye medya (video,ses, fotoğraf) çekme (import). Klasör olarak çekme ve klasörlerden faydalanma. Proje paneli kullanma. Timeline mantığını anlama Timeline panelini tanıma ve kullanma, timeline da zamana zoom in zoom out yapma ve timeline çekilen medyayının görüntüsünü büyültüp küçültme. Video ve audio tracler, ekleme, kaldırma ve kullanma, timelinea görüntü çekme. Space tuşu ile play ve pause yapma Kurgu Programı Pencereleri.pdf
4 Source monitörü ve program monitörü nedir ne için kullanılır, özellikleri ve aralarındaki farklar nelerdir? Source (kaynak) monitörü üzerinden in (I) ve out (O) ile önizleme yaparak timelinea görüntü çekmek. Timelineda videolarun üzerindeki yeşil, sarı, kırmızı çizgilerin ne ifade ediyor. Sequence menüsünden önizleme Render’ı ile bu renkleri değiştirme. ses olan videolarda ses ile videoyu birbirinden ayırma. Rippel delete.
5 Araçlar paneli seçim aracı videoları seçme taşıma görüntü ve sesin başından ve sonundan çekip kısaltma ve uzatma. Razor tool (jilet) kesme aracı video ve sesleri kesme. Pen tool, rectangle, eliptic tool ile nesne ve şekil ekleme. Type tool ile yazı ekleme. Legacy Title (eski yazı yazma alanı) ve zemin üzerine yatay ve dikey kayan yazı yapma.
6 Effects paneli ile ses, görüntü ve geçiş efektlerinin uygulanması. Videolara Efekt uygulama mantığı. Effect control paneli kullanımı ve efektlerin kontrolü. Effect controlde key frame ve animasyon mantığı. Timeline üzerinden vido ve sesin görünürlük seviyelerini düzenleme. Ctrl ile key ekleme, key silme. Marker ekleme ve silme. Markerları kullanarak sese göre montaj yapma Dijital Video Düzenlemesi.pdf
7 Videoları yavaşlatma-hızlandırma (speed/duration), Time Remapping (Effect Control’de) Video Effects - Ultra Key ile yeşil arkaplan silme, Video Effects – Crop görüntüyü kesme, Video Effects – Basic 3D – logo ve yazılarda 3D, Video Effects Blur guassian blur, Video effects – stylize – mosaic – video mozaikleme,
8 Projeyi kaydetme ve Tamamlanan kurguyu birleştirerek istenilen mecrada yayınlayabilmek için (export) render yapma işlemleri. Video yayınlama mecralarına göre çıktı alma. Çıktı alma ayarları. Dijital video formatlarını anlama.
9 Ara Sınav - Vize
10 Örnek video haber analiz ve çözümlemeleri
11 Seslendirme ve müzik kullanarak video haber montajı uygulama
12 Öğrencilerin kendi yazıp çektiği haberlerin montajı
13 Öğrencilerin kendi yazıp çektiği haberlerin montajı
14 Öğrencilerin kendi yazıp çektiği haberlerin montajı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289686 Hareketli görüntünün ve Dijital Kurgunun temellerini öğrenir.
2 1289687 Haber kurgusunun özelliklerini ve dikkat edilecek huşuları öğrenir.
3 1289688 Bir dijital kurgu programını kullanarak video haber kurgusu yapabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek