Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT310 Radyo-Tv Haberciliği 927001 3 6 5

Dersin Amacı

Öğrencileri radyo televizyon haberciliği konusunda bilgilendirmek. Öğrencilere televizyon, radyo haberi yazımını öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel BOLAT

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kars, N., Radyo - Televizyon Haberciliği, Derin Yayınları, İstanbul, 2013. Postman, N., Steve P., Televizyon Haberlerini İzlemek, Kavram Yayınları, İstanbul,1996. Dursun, Ç.,TV haberlerinde İdeoloji,İmge Kitabevi,Ankara,2001. Uyguç,Ü., Genç, A.,Radyo Televizyon Haberciliği, Avcıol Basım, İstanbul, 1998. Ergül, H., Televizyonda Haberin Magazinleşmesi, İletişim Yayınları, İstanbul, 2005. Kemal Aslan, Haberim Var, Örneklerle Haberin ABC’si, Anahtar Kitaplar, 2003.

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Haber metninin özellikleri, gazete haberi ve radyo haberi, televizyon haberi arasındaki farklılık. Televizyon haberinin unsurları. Örnek haber incelemeleri ve uygulama çalışmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 6 3 18
29 Bireysel Çalışma 1 25 25
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 10 2 20
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin genel tanıtımı ve konulara ilişkin genel bilgilendirme
2 Görselin Gücü, Bu Gücün Televizyon Haberciliğinde Kullanımının Değerlendirilmesi
3 Radyo ve Tv Haberciliğinin Tarihsel Gelişimi
4 Radyo ve Televizyon Haber Çeşitleri
5 Radyo ve televizyon haberine ilişkin tanımlar, yaklaşımlar ve mesleki terminoloji.
6 Televizyon Haberinin Öğeleri
7 Televizyon Haberinin Yazımı, Haber Dilinin Özellikleri
8 Televizyon Haberi Kurgu Süreci
9 Ara Sınav
10 Televizyon Haberi Kurgu Süreci
11 Örnek Haber Çözümlemeleri
12 Örnek Haber Çözümlemeleri
13 Haber Yazma Çalışmaları
14 Televizyon haber çekim teknikleri
15 Röportaj teknikleri
16 Final Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289001 Televizyon haberciliğine özgü kavram ve tanımları açıklar.
2 1289002 Televizyon haberi yazar
3 1289003 Gazete, Radyo ve Televizyon Haberi Arasındaki Farkları görmek
4 1289004 Televizyon için haber türleri, haber kaynakları ve haber yazma tekniklerini açıklar.
5 1289005 Haber çekim örnekleri ve uygulamalarını yapar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 4 5 3 5 4 3 5 5
2 4 3 4 5 3 5 5 3 5 5
3 5 2 4 5 4 4 4 3 5 5
4 5 2 4 4 3 5 5 4 5 5
5 4 2 4 5 4 5 5 3 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek