Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT314 Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik 927001 3 6 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencinin edindiği kuramsal ve pratik bilgiyi, araştırma tasarımına uygun olarak hayata geçirmesini sağlamaktır. Bu bağlamda sosyal bilimler alanında yapılacak bir araştırmanın metodolojik gerekliliklerinin aktarılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Gülten Arslantürk

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Kuhn, T. (2017). Bilimsel Devrimlerin Yapısı. Nilüfer Kuyaş (Çev.). İstanbul: Kırmızı Yayınları. 2. Urhan V. (2002). Foucault ve Bilginin Arkeolojisi. Veli Urhan (Ed.). İstanbul: Paradigma Yayınları. 3. Mayor F., Forti A. (2008). Bilim ve İktidar. Mehmet Küçük (Çev.). Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları. 4. Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor. Şirin Tekeli (Çev.). İstanbul: Metis Yayıncılık. 5. Arslan, H. (1992). Epistemik Cemaat, Bir Bilim Sosyolojisi Denemesi. İstanbul: Paradigma Yayınları. 6. Neuman, L. (2011). Toplumsal Araştırma Yöntemleri Nitel ve Nicel Yaklaşımlar I-II. Sedef Özge (Çev.)., İstanbul: Yayın Odası Yayınları. 7. Punch, K. (2006). Sosyal Araştırmalara Giriş- Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Zeynep Akyüz, Dursun Bayrak, H. Bader Arslan (Çev.). İstanbul: Siyasal Kitabevi. 8. Becker, H. (2007). Sosyal Bilimcilerin Yazma Çilesi, Yazımın Sosyal Organizasyonu Kuramı. Şerife Geniş (Çev.). Ankara: Heretik Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilim ve bilgi kavramlarının toplumsal inşa süreci ile olan ilişkisini teorik yaklaşımlar bağlamında inceleyerek başlayan ders, daha sonra araştırma tasarımının kurulumu için gerekli olan donanımı sağlayacak olan kuram, olgu, hipotez gibi kavramların açıklanması ile devam edecektir. Ardından ders kapsamında örneklem seçimi ve araştırmanın kuramsal pespektifine uygun araştırma tekniklerinin açıklanması ile devam edecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
22 Proje Hazırlama 14 1 14
23 Proje Sunma 1 2 2
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin amacı ve içeriğine yönelik genel bir bilgilendirme
2 Akademik yazım kuralları hakkında genel bir bilgilendirme Araştırma gruplarının belirlenmesi
3 Bilgi nedir? Konu belirleme toplantıları
4 Bilimsel bilgi nedir? Literatür toplantıları
5 Araştırma tasarımı; Temel Kavramlar
6 Araştırma tasarımı Araştırmanın yöntemine ilişkin toplantılar
7 Nitel araştırma ve nicel araştırmalar Araştırma verilerini değerlendirme toplantısı
8 Ara-Sınav Giriş, Sonuç, Önsöz, Abstract metinlerine ilişkin toplantılar
9 Nicel araştırmalar ve verilerin değerlendirilmesi
10 Nitel araştırmalarda veri toplama teknikleri
11 İçerik analizi
12 Öğrenci sunumları ve dersin genel değerlendirmesi
13 Öğrenci sunumları ve dersin genel değerlendirmesi
14 Öğrenci sunumları ve dersin genel değerlendirmesi
15 Final Araştırma Raporunun Teslimi
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285137 Bilimsel araştırma tasarımını öğrenir.
2 1285138 Bir bilimsel araştırmada izlenen yolları kavrar.
3 1285139 Araştırma tasarımına uygun teknikleri belirler.
4 1285140 Bir araştırma için gerekli kuramsal çerçeveyi, araştırmanın uygunluğuna göre sınırlandırmayı öğrenir.
5 1285141 Bilimsel bir araştırma tasarımında etik değerlere uygun hareket eder.
6 1285142 Edinilen teorik bilgiyi araştırma bölümünde uygulamayı öğrenir.
7 1285143 Hazırladığı araştırma tasarımını raporlayan öğrenci, bilimsel yazım kurallarını da pratik etme imkânı bulur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 1 5 5 5 5
2 5 5 5 5
3 5 5 5 5
4 5 5 5 5
5 5 5 4 5
6 5 5 5 5
7 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek