Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GZT405 Toplumsal Sorumluluk Projesi 927001 4 7 3

Dersin Amacı

Öğrencilerin toplumsal duyarlılıklarını arttırmak ve bu kapsamda farklı projeleri hayata geçirmelerini sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Onur Bekiroğlu

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Önceki dönemlerde öğrenci gruplarının gerçekleştirdikleri projeler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Farklı öğrenci gruplarının farklı projelerde toplumsal katma değer üretmesini sağlamak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
14 Gözlem 5 20 1
22 Proje Hazırlama 1 40 1
23 Proje Sunma 1 40 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 75 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
12 Takım/Grup Çalışması 1 40 40
20 Rapor Hazırlama 1 3 3
21 Rapor Sunma 1 2 2
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 5 5
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal sorumluluk kavramı ve bilinci Önceki dönemlere ait öğrenci gruplarının çalışmaları
2 Gruplara bölünme ve proje fikirlerinin geliştirilmesi
3 Proje fikirlerinin tartışılması
4 Proje fikirlerinin tartışılması ve karara bağlanması
5 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler
6 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler
7 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler
8 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler
9 Ara sınav
10 Proje iş süreçleri ve gruplarla birebir görüşmeler
11 Projenin hayata geçirilmesi süreçleri, grup görüşmeleri, süreç takibi
12 Projenin hayata geçirilmesi süreçleri, grup görüşmeleri, süreç takibi
13 Projelerin tamamlanması, çıktılar ve raporlama
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1278909 Toplumsal sorumluluk bilincini yükseltir.
2 1278910 Toplumsal sorumluluk projesi planlar.
3 1278911 Toplumsal sorumluluk projesinin iş süreçlerini yerine getirir.
4 1278912 Proje kapsamında ortaklaşa ve koordineli bir şekilde grup çalışması yürütür.
5 1278913 Toplumsal sorumluluk projesinin bir çıktısı olarak rapor hazırlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68313 Gazetecilikle ilgili meslek pratiklerini edinme.
2 68320 İyi derecede mesleki yabancı dil bilgi ve becerisine sahip olma.
3 68317 Ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri takip edebilme ve yorumlayabilme.
4 68314 Demokrasi ve insan haklarını merkeze alan mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma.
5 68316 Basın işletmelerinin yapısı, özellikleri ve fonksiyonlarını kavrama.
6 68322 Araştırma yöntem ve teknikleri uzmanlık alanında uygulayabilme.
7 68321 Kültürlerarası iletişim konusunda duyarlılığa ve empati yeteneğine sahip olma.
8 68315 Disiplin içi ve disiplinlerarası temel kuramsal bilgilere sahip olma.
9 68318 Bilişim teknolojilerini medyada kullanabilme.
10 68319 Yazılı ve sözlü iletişim becerilerini meslek alanında uygulayabilme.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 3
3 3
4 3
5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek