Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS215 Senaryo Yazarlığı 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bir anlatı türü olarak senaryoyu ele alarak, senaryo yazımının teknik ve anlambilimsel boyutlarınında öğrencilerin yetkinlik kazanmasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir anlatı türü olarak senaryo; kamera hareketleri ve açıları, çekim ölçekleri, görüntüsel geçişler; mimésis, diégesis ve yazarın nitelikleri; L. Egri ve Diyalektik Anlatım; V. Propp ve Biçimbilim; J. Campbell ve Mitik Yolculuğun Evreleri; tipler ve karakterler; karakter oluşturma yöntemleri ve anlatı oyunculuğu; sahneler ve sekanslar; film anlatısında zaman ve mekan; senaryo türleri, yazım stilleri ve diyalog yazarlığı; senaryoya başlama, senaryoyu bitiriş, sinopsis ve tretman oluşturma, stroyboard hazırlama yöntemleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
11 Soru-Yanıt 30 1 30
15 Gösterme 25 1 25
19 Beyin Fırtınası 6 3 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bir anlatı türü olarak senaryo RTS204-Senaryo Yazarlığı (1. Hafta).pptx
2 Görüntüsel anlatımın diyalektiği: Kamera hareketleri ve açıları, çekim ölçekleri RTS204-Senaryo Yazarlığı (2. Hafta).pptx
3 Görüntüsel anlatımın diyalektiği: Görüntüsel geçişler RTS204-Senaryo Yazarlığı (3. Hafta).pptx
4 Mimésis, diégesis ve yazarın nitelikleri RTS204-Senaryo Yazarlığı (4. Hafta).pptx
5 Olay örgüsü oluşturma yöntemleri: L. Egri ve Diyalektik Anlatım RTS204-Senaryo Yazarlığı (5. Hafta).pptx
6 Olay örgüsü oluşturma yöntemleri: V. Propp ve Biçimbilim RTS204-Senaryo Yazarlığı (6. Hafta).pptx
7 Olay örgüsü oluşturma yöntemleri: J. Campbell ve Mitik Yolculuğun Evreleri RTS204-Senaryo Yazarlığı (7. Hafta).pptx
8 Tipler ve Karakterler RTS204-Senaryo Yazarlığı (8. Hafta).pptx
9 Ara Sınav
10 Karakter oluşturma yöntemleri ve anlatı oyunculuğu RTS204-Senaryo Yazarlığı (10. Hafta).pptx
11 Sahneler ve sekanslar RTS204-Senaryo Yazarlığı (11. Hafta).pptx
12 Film anlatısında zaman ve mekan RTS204-Senaryo Yazarlığı (12. Hafta).pptx
13 Senaryo türleri, yazım stilleri ve diyalog yazarlığı RTS204-Senaryo Yazarlığı (13. Hafta).pptx
14 Senaryoya başlama, senaryoyu bitiriş, sinopsis ve tretman oluşturma, stroyboard hazırlama yöntemleri RTS204-Senaryo Yazarlığı (14. Hafta).pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271432 Bir anlatı türü olarak senaryoyu tanımlar
2 1271433 Kamera açıları, çekim ölçekleri, görüntüsel geçişleri ve kamera hareketlerini sıralar
3 1271434 Olay örgüsü oluşturma şablonlarını tanır
4 1271435 Karakterleri ruh yapısı ve fiziksel özelliklerine göre çözümler
5 1271436 Diyalog yazarlığının ilkelerini sıralar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2
3 2
4 4
5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek