Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS205 Bilgisayar Destekli Grafik Tasarımı 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Görsel iletişim tasarımı uygulamalarını günümüz teknolojik yazılımları ile birlikte sayısal ortamda görselleştirmek için ağırlıklı olarak kullanılacak olan piksel tabanlı, vektörel tabanlı ve web sitelerinden bilgisayar tabanlı eğitim modüllerine kadar geniş bir yelpazede hareketli uygulamalar gerçekleştirilmesini sağlayan programlar yanında, yayın grafiğinde yoğun olarak kullanılan programlara yönelik teorik ve uygulamalı süreçler izlenir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Neslihan YONDEMİR ÇALIŞKAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Görsel iletişim tasarımı, vektörel tabanlı uygulamalar, PhotoShop uygulamları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
4 Quiz 48 1 48
7 Laboratuvar 25 1 25
14 Gözlem 25 1 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse giriş, oryantasyon, Macintosh Bilgisayarı ve MAC-OS X İşletim Sistemi Hakkında Genel Bilgi
2 Adobe Photoshop’un Çalışma Alanını (Arayüz) Tanıma- Kayıtlı görsellerin açılması- Photoshop programını hızlı ve rahat kullanabilme- Photoshop’ta açık belgelerin düzenlenmesi- Paletlerle çalışma ve çalışma alanının kişiselleştirilmesi
3 Photoshop’ta Yeni Dokümanlarla Çalışmak- Photoshop’ta yeni bir belge oluşturma- Yeni doküman açma penceresi (New Document)- Photoshop’ta ızgara çizgilerinin (Grid) kullanılması- Photoshop’ta cetvellerin (Ruler) kullanılması- Yapılan işlemlerin geri (History Palet) alınması- Yapılan çalışmaları kaydedilmesi (Save)- Photoshop’ta kayıt komutları- Photoshop’ta kayıt formatları• Photoshop Seçim Araçları- Photoshop programı araç paleti (Tool Box)- Photoshop programında seçimlerle çalışmak- Seçim araçlarıyla ilgili ortak özelliklerSelect (Seçim) menüsü
4 Photoshop’ta Katmanlarla (Layer) Çalışmak- Katmanlar (Layers) paleti- Yeni katman oluşturma (Create a New Layer)- Katmanların kopyalanması (Duplicate Layers)- Katmanların sıralaması- Katmanların silinmesi (Delete Layer)- Katmanların boyutlandırılması- İnterpolasyon nedir?- Akıllı objeler (Smart Object)- Transform (Biçim Bozma) uygulamaları- Katman Kaynaştırma (Layer Blending Mode) efektleri- Katman Stilleri (Blending Options)- Katmanları saydamlaştırmak, bağlamak, birleştirmek
5 Photoshop’ta Boyama ve Rötuş- Photoshop’ta boyama işlemi için renk oluşturma- Photoshop’ta boyama araçları- Photoshop rötuş araçları • Photoshop’ta Renk ve Renk Evrenleri- Renk nedir?- Renk modelleri (Color Mode) nedir?- RGB (Red, Green, Blue) modeli- CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key Color) modeli- Photoshop’ta bulunan diğer renk modelleri- Photoshop’ta temel renk ve ton ayarlamaları
6 Photoshop’ta Yazılarla/Metinlerle Çalışmak- Yazı aracının (Type Tool) kullanımı - Karakter Paleti (Character / Character Styles)- Paragraf Paleti (Paragraph / Paragraph Styles)- Eğik yazı yazılması (Warp Text)- Yazılara efekt uygulanması (Text Effects)- Yazı maskesi araçlarının kullanılması (Type Mask Tools)- Yazıların resme dönüştürülmesi (Rasterize Type)
7 Photoshop’ta Filtrelerle Çalışmak- Photoshop filtrelerinin kullanımındaki temel kurallar- Görüntüyü sıvılaştırma (Liquify)- Perspektif yüzeyi bulunan fot. Rötuş (Vanishing Point)- Photoshop filtreleri
8 Adobe Bridge İle Çalışmak- Bridge Arayüzünü Tanımak- Brigde Üzerinde Fotoğraflar Üzerinde Oynamak- Photoshop ve Bridge Arasında Dosyalarla Çalışmak• Photoshop’ta Animasyon Yapmak- Timeline paleti- Farklı Formatlarda Animasyon• Photoshop Programı Klavye Kısayolları• Photoshop Programı İle İlgili Kaynak İnternet Adresleri • Photoshop İle Görsellerin İşlendiği Reklam Örnekleri
9 Vize sınavı
10 Amblem/Logo/Logotype Tasarımı Amblem - logo.pptx
11 Afiş Tasarımı Afiş.pptx
12 Afiş Tasarımı
13 Kurumsal Kimlik Tasarımı Kartvizit - antetli kağıt - antetli zarf.pptx
14 Fotomanipülasyon Çalışması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1492673 Grafik işleme programını (piksel tabanlı) etkili kullanabilir.
2 1492674 Bilgisayarda fotoğraf/görüntü işler.
3 1492675 Grafik işleme programı ile amblem/logo/logotype oluşturur.
4 1492676 Grafik işleme programı ile afiş oluşturur.
5 1492677 Grafik işleme programı ile kurumsal kimlik tasarımı oluşturur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4
2 3 5
3 2 3
4 2 3
5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek