Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS212 İletişim ve Medya Tarihi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

İletişim ve tarih arasındaki ilişkilerin tespiti için iletişimin tarihine derinlemesine bakılacaktır. İletişim tarihi çözümlemelerinde iletişimin nasıl anlamlandırılması gerektiği tartışılacak, iletişimi siyasal, ekonomik, kültürel ve toplumsal yapıyı dışarıda bırakarak belli bir çerçeveye sıkıştırıp tanımlamanın ve anlamlandırmanın sorunlu yönleri ele alınacaktır. Bunların yanı sıra özellikle radyo, televizyon ve sinemanın kuruluşundan itibaren tarihleri ve gösterdikleri gelişimler incelenecek, sinemayı hazırlayan araçlar ve kişiler ders kapsamında sunulacaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

- Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşme - Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri - 15. yüzyıla kadar Avrupa'daki genel durum - 15. yüzyıl sonrası Avrupa'da genel durum: Matbaanın icadı, Sanayi Devrimi ve toplumsal etkileri - Osmanlı İmparatorluğu'nda haberleşme sistemi - Çağdaş gelişmelerin Osmanlı İmparatorluğu'na etkileri - Radyo ve televizyonun icadı ve toplumsal etkileri - Cumhuriyet dönemi haberleşme sistemleri - Yeni İletişim Teknolojileri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 0 0 1
2 Final Sınavı 0 0 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 1 30 30
11 Soru-Yanıt 1 25 25
14 Gözlem 6 8 48
22 Proje Hazırlama 1 20 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim tarihi alanı üzerine genel bir giriş
2 Ahamenid haberleşme sistemi
3 Roma ve Bizans Haberleşme sistemi
4 Roma İmparatorluğu sonrası Avrupa'da haberleşme
5 Sasani, Emevi ve Abbasi haberleşme sistemleri
6 15. yüzyıla kadar Avrupa'da genel durum
7 15. yüzyıl sonrası Avrupa'da genel durum: Matbaanın icadı
8 Osmanlı haberleşme sisteminin genel görünümü
9 Arasınav
10 Radyo ve televizyonun icadı ve toplumsal etkileri
11 Cumhuriyet dönemi haberleşme sistemleri Yeni iletişim teknolojileri
12 İletişim tarihindeki başlıca gelişme çizgileri
13 İletişim tarihindeki başlıca gelişme çizgileri
14 İletişim tarihindeki başlıca gelişme çizgileri
15 ...
16 ...

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281328 İlk uygarlıkların iletişim araçları ve tarihi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1281329 İletişim tarihinde geliştirilen haberleşme sistemleri hakkında bilgi sahibi olur.
3 1281330 İletişim alanındaki çağdaş gelişmeleri ana hatlarıyla tanımlar.
4 1281331 Türkiye'deki iletişim tarihinin serüveni hakkında bilgi sahibi olur.
5 1281332 İletişim alanındaki teknolojik gelişmelerin toplumsal ve kültürel yansımalarını analiz eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2
2
3 2 4 2
4 3 4
5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek