Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS302 Göstergebilim 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Göstergebilim kavramı, bu kavramın tarihsel gelişimi üzerinde durulacaktır. Ayrıca ışığın fiziksel özellikleri ve ışığın görüntülerde anlam yaratma özelliği, göz, retina ve beynin ilişkisi, temel görsel iletişim elemanları, görsel iletişimin duyusal ve algısal teorileri, medyada yer alan görüntüleri kişisel, teknik, tarihsel, kültürel, etik ve eleştirel olmak üzere farklı bakış açılarından okuyabilme konularında temel bilgiler verilecektir. Göstergebilimsel kurama katkı sağlayan düşünürler, göstergebilimin temelleri ve tarihsel gelişim sürecinin aktarılması hedeflenmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Göstergebilimin ABC’si, Mehmet Rifat, Say Yayınları, İstanbul, 2009. Powerpoint sunuları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Göstergebilimin tanımı, tarihçesi, türleri, alt dalları Göstergebilim okulları (Kopenhag Okulu, Moskova Okulu, Prag Okulu, Paris Okulu) Peirce ve Saussure’den sonraki ilk göstergebilimciler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 40 1
41 Proje Sunma 1 30 1
44 Makale Yazma 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 2 20
6 Uygulama/Pratik 2 7 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 12 24
34 Okuma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Göstergebilim Kavramı
2 Göstergebilimin Tarihçesi
3 Göstergeler Kuramının Kaynakları
4 Çağdaş Göstergebilim Kuramının Öncüleri: Peirce ve Saussere
5 Çağdaş Göstergebilim Kuramının Öncüleri: Peirce ve Saussere
6 Metin Okumaları
7 Metin Okumaları
8 Yazınbilim ve Anlatı Çözümleme Çalışmaları
9 Ara Sınav
10 1960'lı Yıllardan Başlayarak Gelişen Göstergebilimsel Çalışmalar
11 Metin Eleştirisini Etkileyen İki Göstergebilimsel Model: Eyleyenler Modeli/ İşlevler Modeli
12 Temel Yapı Çözümlemesinde Başvurulan Göstergebilimsel Dörtgen Modeli
13 Metin Okumaları
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281064 Gösterge ve anlam ilişkisini kavrar.
2 1281065 Göstergeleri çözümleyerek mesaja ulaşır.
3 1281066 Göstergebilimin kuramsal içeriğini öğrenir.
4 1281067 Dil ve göstergenin anlamsal boyutunu kavrar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 3 5 2 2 4 4 4 5 3 5
2 2 4 4 3 2 4 3 2 4 3 4
3 2 5 5 3 2 3 5 2 5 4 4
4 2 4 5 4 3 5 5 5 5 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek