Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS305 Belgesel Sinema 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Bu ders ile belgesel sinemanın tarihsel gelişimini örnekler izleyerek tartışmak ve belgesel sinemanın “gerçeklik” ve “nesnellik” özelliklerini ve sorunlarını, değişim ve gelişimini ele almaktır. Bunun yanında bir belgesel filmin nasıl hazırlanacağının da öğrencilere kavratılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Ahmet OKTAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nichols, Bil. Belgesel Sinemaya Giriş, Çev. Duygu Eruçman, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 2017. Oktan, Ahmet. Türkiyed'de Belgesel Sinema ve Suha Arın, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2005 Rotha, Paul. Belgesel Sinema, Çev: İbrahim Şener, İstanbul: İzdüşüm Yayınevi, 2000. Ankaralıgil, Nazım. Dslr Kameralar İle Kısa Film ve Belgesel Yapımı, Konya: Literatürk Yayınevi, 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Belgesel filmin yapısı, doğuşu ve tanımı, tarihsel gelişim süreci ile doğa belgeselleri, gerçekçi belgeseller, sosyal içerikli belgeseller, haber filmleri, propaganda belgeselleri gibi konular işlenmektedir. Örnek filmler izlettirilerek gerçeklik kavramı, belgeselin gerçeklikle ilişkisi irdelenmekte, dış dünyadaki gerçeklik, kameramanın gerçekliği ve izleyiciye yansıyan gerçeklik gibi tartışmalar yapılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 1 1
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Belgesel sinemaya giriş. 1. Belgesel Sinemaya Giriş.pptx
2 Belgesel filmlerin unsurları ve örnek filmlerin incelenmesi 2. Belgesel filmlerin unsurları.pptx
3 Öğrencilerin belgesel film projelerinin planlanması 3.Öğrencilerin belgesel film projelerinin planlanması.pptx
4 Robert Flaherty ve belgesel sinemanın ilk örnekleri. 4. Robert Flaherty ve belgesel sinemanın ilk örnekleri.docx
5 Kent Gerçekçileri 5. Kent Gerçekçileri.docx
6 İngiliz Belge Film Okulu ve John Grierson 6. İngiliz Belgesel Film Okulu.docx
7 Belgesel Film ve Propaganda 7. Belgesel film ve propaganda.docx
8 Ara Sınav.
9 Cinema-Verite ve Direct Cinema akımları 9. Cinema Verite ve Direct Cinema Akımları.docx
10 Türkiye'de Belgesel Sinemanın gelişimi 10. Türkiye'de Belgesel Sinemanın Gelişimi.docx
11 Kurumsal destekler ve öncü yönetmenler 11. Kurumsal destekler ve öncü yönetmenler.docx
12 Televizyon ve belgesel sinema 12. Televizyon ve belgesel sinema.docx
13 Çağdaş yönetmenler ve günümüz belgesel sineması. 13. Çağdaş yönetmenler ve günümüz belgesel sineması.docx
14 Öğrenci belgesellerin izlenmesi ve tartışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279375 Belgesel film tarihi ve akımlarıyla ilgili bilgi birikimine sahip olur.
2 1279376 Belgesel film ve televizyon belgesellerini kuramsal bir bakış içerisinde yorumlar.
3 1279377 Belgesel film konusunda araştırma yapabilir.
4 1279378 Belgesel filmin ulusal ve uluslararası düzeydeki sorunlarını takip ederek yorumlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 5 5 1 3 3 3 3 2 3
2 2 2 3 5 2 2 2 2 3 2 2
3 5 2 2 4 3 5 5 5 3 3 5
4 4 2 2 2 2 4 4 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek