Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS301 Kısa Film Yapım ve Yönetimi 927001 3 5 3

Dersin Amacı

Kısa film yapım ve yönetim sürecinde yapılacak çalışmaların öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Dr. Ufuk İNAL

Ön Koşul Dersleri

......

Önerilen Diğer Hususlar

......

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

......

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

......

Dersin İçeriği

Kısa film yapım ve yönetim sürecine ilişkin teorik bilgiler aktarılacak ve öğrencilerin edindikleri bilgileri uygulamaya dönüştürebilmeleri amacıyla ilgili türlerde filmler yapmaları istenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
15 Gösterme 10 1 10
22 Proje Hazırlama 10 1 10
23 Proje Sunma 7 1 7
29 Bireysel Çalışma 21 1 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 10 1 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Mali İşler, yapımcı, yatırım seçenekleri,tanıtım dosyası Mali İşler, yapımcı, yatırım seçenekleri,tanıtım dosyası Mali İşler, yapımcı, yatırım seçenekleri,tanıtım dosyası
2 Senaryo, yapım öncesi hazırlıklar Senaryo, yapım öncesi hazırlıklar Senaryo, yapım öncesi hazırlıklar
3 Dökümler, yapımcı, yapım dosyası, yönetmen, teknik ekip Dökümler, yapımcı, yapım dosyası, yönetmen, teknik ekip Dökümler, yapımcı, yapım dosyası, yönetmen, teknik ekip
4 Çekim programı oluşturma Çekim programı oluşturma Çekim programı oluşturma
5 Set işlemleri planlamaları Set işlemleri planlamaları Set işlemleri planlamaları
6 Kamera yerlerinin, kamera hareketleri ve kullanım düzeninin belirlenmesi Kamera yerlerinin, kamera hareketleri ve kullanım düzeninin belirlenmesi Kamera yerlerinin, kamera hareketleri ve kullanım düzeninin belirlenmesi
7 Işık kullanımının organizasyonu Işık kullanımının organizasyonu Işık kullanımının organizasyonu
8 Ses kullanımının düzenlenmesi Ses kullanımının düzenlenmesi Ses kullanımının düzenlenmesi
9 Arasınav Arasınav Arasınav
10 Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri)
11 Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri)
12 Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri)
13 Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri) Yapım (Proje çekimleri)
14 Kurgu, ses, görüntü Kurgu, ses, görüntü Kurgu, ses, görüntü

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507969 Sinema alanında ileri düzeyde teknik ve uygulamaya dayalı bilgileri tanır.
2 1507970 Kısa film, alanında ürünler ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 1515111 Proje hazırlarken ölçer ve değerlendirir.
4 1515112 Kısa film üretim sorumlulukları alarak, çalışmaları yürütür.
5 1515113 Film yapım sürecinde üstlenmiş olduğu görev dağılımına göre çalışabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5
2 3 4
3
4
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek