Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS303 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Bilim ile ilgili kavramları, bilimsel araştırma süreci ve bu süreçte yürütülmesi gereken bilimsel faaliyetleri, bilimsel çalışmaların rapor, proje, tez ve makale haline getirilmesi yöntemlerini öğrencilere vermek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd.Doç.Dr. Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Aziz, A. (2010) Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Nobel Yay., Ankara Karasar N. (2002). Bilimsel araştırma yöntemi. 11. Baskı. Ankara: 3A Yayınları Yıldırım A ve Şimşek H. (2000). Sosyal bilimlerde niteliksel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayınları. 2. Baskı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma yöntemleri ile ilgili temel kavramlar ile tanıştırıp, bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimlemelerini sağlayarak, uygun araştırma yöntem ve teknikleri ile çalışmalarını uygulayıp, istatistiksel veriler ile elde edilen bulgu ve sonuçları, bilimsel yazım kurallarına ve etik kurallara uygun biçimde yazılı bir rapor olarak sunmalarını amaçlar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
17 Alan Çalışması 1 25 25
22 Proje Hazırlama 1 25 25
29 Bireysel Çalışma 1 23 23
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler
2 Bilim Felsefesine Giriş ve Sosyal Bilimler (devam)
3 Kuram nedir?
4 Araştırmanın tanımı, boyutları, sahası
5 Nicel Araştırma Tasarımı
6 Nitel ve Nicel Araştırmalarda Örneklem ve Betimleyici istatistik
7 Betimleyici istatistik (devam)
8 Deney ve iletişim araştırmalarında kullanımı
9 Vize Sınavı
10 Yoklamalar (Saha Anketleri)
11 Yoklamalar (Saha Anketleri)
12 İçerik Çözümlemesi
13 İçerik Çözümlemesi örnekleri ve iletişim araştırmalarından örnekler
14 İçerik Çözümlemesi örnekleri ve iletişim araştırmalarından örnekler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1500547 Bir araştırma projesinin temel aşamalarını ve içeriğini tanımlar.
2 1500548 Araştırma kaynaklarını (insanlar, referans kitaplar, veri tabanları, internet vs.) listeler.
3 1500549 Araştırmalarda kaynakların nasıl etkin ve verimli bir biçimde örgütlenebileceğini hesaplar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek