Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS309 Televizyon ve Sinema Reklamcılığı 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Televizyon ve sinemada reklamın nasıl kullanıldığı, bu mecralara yönelik reklam üretimi sürecinin nasıl işlediğinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ömer ÇAKIN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akbulut, N., Erdoğan, B. E. (2007). Televizyon Reklam Film Yapımı, Beta, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Radyo-Tv Sinema öğrencilerine, reklamcılığın temel kavramları, reklamcılığın işleyiş süreci ve ekonomik detayları, reklamcılık stratejileri, medya planlaması, yerel, ulusal ve uluslararası reklamcılıkta reklam yaratım sürecinin nasıl işlediği konusunda temel bilgiler verilecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
22 Proje Hazırlama 1 30 30
29 Bireysel Çalışma 1 28 28
34 Okuma 1 40 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Reklam Nedir? İlk Reklam Örneklerinin Değerlendirilmesi
2 Reklam Hakkındaki Görüşler. Reklam Türleri
3 Reklam Araçları ve Türkiye'de Reklamcılık - Reklamın Etkiliği
4 Reklamın Etkileri - Reklamlar Ne Anlatır
5 Reklamlara Biçim ve İçerik Yaklaşımları x
6 Reklam Çözümlemeleri
7 Reklamcılık Dili
8 Doğru Reklam Yapmanın Özellikleri
9 Arasınav
10 Reklam stratejileri
11 Reklam ve medya planlama
12 Sinema reklamları
13 Televizyon reklamları
14 Televizyon ve sinema reklamlarının karşılaştırılması ve değerlendirme
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279417 Reklam alanındaki temel tanım ve kavramları tanımlar.
2 1279418 Televizyon ve Sinema alanında reklamları ortaya koyarken sahip olduğu bilgiyi ve yaratıcılığı kullanır.
3 1279419 Reklam alanında kullanılan bilgi alanını kullanır.
4 1279420 Hazırlanan televizyon ve sinema reklam kampanyalarını değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2
2 3
3 2
4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek