Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS304 İletişim Sosyolojisi 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Ders kapsamında öğrencilerin; tutum, algı, güdü, propaganda, iletişim, roller, grup, sosyalleşme, kültür, kişilik, dil, kolektif etkileşim ve sosyal hareketler, kent ve çevresel psikoloji gibi kavramlar çerçevesinde öğrendiklerini mesleki uygulamalarına yansıtabilme becerisi kazanmaları amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Filiz ERDOĞAN TUĞRAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Çiğdem Kağıtçıbaşı, Evrim Yayınları, İstanbul, 2014. - Sosyal Psikoloji, Nuri Bilgin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, 2011. - Sosyal Psikoloji, David Myers, McGraw – Hill, Nobel Akademik Yayıncılık, İstanbul, 2015

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişim sosyolojisinin tarihindeki temel konular ve araştırmalar, sosyal düşünce ve davranış üzerine temel kuram ve yaklaşımlar, sosyal algı ve atıflar, kimliklerin psiko-sosyal işlevi ve inşası, kalıp yargı ve önyargı, benlik, kültür ve toplum, sosyal ve kolektif hafıza.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 10 1 10
14 Gözlem 10 1 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 10 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında bilgilendirme, İletişim sosyolojisinin genel tanıtımı
2 İletişim sosyolojisinin temel kavramları; sosyolojik sosyal psikoloji, psikolojik sosyal psikoloji
3 İletişim sosyolojisinin araştırma yöntemleri
4 Sosyal algı ve izlenim oluşturma
5 Sosyal biliş: Şemalar, kalıp yargılar, sosyal sınıflama
6 Sosyal etki ve sosyal güç: Kültür, uyum, otoriteye boyun eğme
7 Tutum ve tutum değişimi
8 Kişilerarası, grup içi ve toplumsal ilişkiler
9 Arasınav
10 Özgeci davranış, saldırganlık, çatışma
11 Liderlik ve yönetim
12 Kitle davranışı
13 Toplumsal cinsiyet
14 Genel tekrar
15 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282311 İletişim sosyolojisinin temel kavramlarını tanımlar.
2 1282312 İletişim sosyolojisinin temel kuramlarını bilir.
3 1282313 İletişim sosyolojisinin sosyolojik ve psikolojik bakış açılarını değerlendirir.
4 1282314 Sosyal ve kültürel ortamdaki iletişim ögelerinin ve sosyal davranışın nedenleri ayırt eder ve değerlendirir.
5 1282315 Kendi alanı ile ilgili sosyal etkileşim kaynaklı diğer derslerin temel içeriklerini karşılaştırarak, geliştirebilir ve bilgilerin temellerini sağlamlaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 4 5 3 3 4 4 3 4 3
2 4 4 4 4 4 4 5 3 5 3 4
3 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 3
4 3 2 4 4 4 5 5 5 3 3 5
5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek