Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS306 Kitle İletişim Hukuku ve Fikri Haklar 927001 3 6 4

Dersin Amacı

Dersin amacı, eser ve eser türleri gibi temel kavramlar, eser sahipliğinden doğan haklar, bu haklara ilişkin sözleşme türleri ve hak ihlalleri çerçevesinde fikri mülkiyet hukukundaki son gelişmelerin öğretilmesidir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Hasan Turgut

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Çolak, Nusret İlker; Kitle İletişim Hukuku; İstanbul; On İki Levha Yayıncılık; 2013 - Köseoğlu, Bilal; İletişim Saldırılarından Doğan Hukuksal Sorumluluk ve Uygulama; Ankara; Bilge Yayınevi; 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 2 1 2
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 5 25
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
34 Okuma 4 5 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin içeriği ve işlenişi hakkında genel bilgilendirme
2 Kitle iletişim hukukunun temelleri
3 Radyo ve televizyon yayıncılık faaliyetleri
4 Kitle iletişim faaliyetlerinde sorumluluk ve hukuka uygunluk koşulları
5 Saldırıya konu olan kişilik hakları ve başvuru yolları
6 Medya, yasal düzenlemeler ve etik ilişkisi, basın özgürlüğü
7 Fikri mülkiyet haklarının nitelikleri ve temel ilkeler
8 Fikri mülkiyet konusunun temel kavramları ve kapsamı
9 Arasınav
10 Fikir ve Sanat eserlerinde eser kavramı, eser çeşitleri ve korumanın konusu
11 Eser sahibi, eserden doğan haklar ve hakkın sınırları
12 Fikri haklar ve internet, eser dışında koruma konuları ve süreleri
13 Örnek vaka incelemeleri
14 Genel tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281639 Basın özgürlüğü, medya ve kamu düzeni, fikri haklar, fikri mülkiyetin korunması gibi konularda bilgi sahibi olur
2 1281640 Alanıyla ilgili etik ilkeleri bilir ve etik sorgulama yapabilir
3 1281641 İş alanında dikkat etmesi gereken hukuki alt yapıyı bilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 4 5 3 3 4 3
2 2 5 3 4 3 3 5 4 3 3 4
3 4 5 5 5 3 5 4 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek