Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL113 Bilgi Teknolojileri 927001 1 1 5

Dersin Amacı

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca diğer derslerde ve mezun olduktan sonra iş hayatlarında karşılaşacakları problemlerde ortaya çıkacak hesaplama ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli olan bilgisayar donanım ve yazılım bilgisinin bir kısmını aktarmak ve kendi kendilerine bunu geliştirebilecekleri bir altyapıyı hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Özgür İcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin ders dışında uygulama, ödev ve sınava hazırlık çalışmalarını gerçekleştirirken bilgisayar erişimine ihtiyaçları olabilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sezen, H. K. (2012). Excel 2010 - VBA Kullanım ve Programlama. Bursa: Sentez Yayıncılık. Emir, O. (2014). Herkes Icin 101 Excel Makro. Pusula Yayincilik. Walkenbach, J. (2013). Excel 2013 Power Programming with VBA. Hoboken, N.J: Wiley. Albright, S. C. (2011). VBA for Modelers: Developing Decision Support Systems (4th edition.). Cengage Learning.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerinin kısa bir tarihçesi, İşletim Sistemleri, Uygulama Programları, Genel Olarak Ofis Programları, Elektronik Hesap Tablosu Programlarına Giriş, Menüler ve Veri Girişi, Grafikler, Formül ve Fonksiyonlar (İşlevler) , Diziler Üzerinde Çalışmak, Matematiksel İşlevler, İstatistiksel İşlevler, Finansal İşlevler, Arama ve Başvuru İşlevleri,Metin İşlevleri, Mantıksal İşlevler, MS Excel'de VBA ile Programlamaya Giriş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 4 3 12
7 Laboratuvar 10 3 30
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar donanımının tanıtılması ve bilişim teknolojilerinin tarihçesi
2 İşletim sistemleri ve MS Windows
3 Ofis programlarına giriş ve MS Office
4 Elektronik hesap tablosu programları, MS Excel, Excel'de veri girişi ve menülerin tanıtılması
5 Excel'de formül ve fonksiyon girişi
6 Excel'de diziler üzerinde işlem yapmak
7 Matematiksel işlevler ve matris işlevleri
8 İstatistiksel işlevler
9 Finansal işlevler
10 Arama ve başvuru işlevleri
11 Metin işlevleri
12 Mantıksal işlevler
13 Excel'de VBA ile programlamaya giriş
14 Excel'de VBA ile programlamaya giriş

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491571 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; bilgisayarlara ve bilişim teknolojilerine ilişkin temel düzeyde bir bilgi birikimi kazanır.
2 1491572 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; donanım ve yazılım mimarilerine ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahibi olur.
3 1491573 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; genelde uygulama programlarının ve özelde ofis programlarının grafik arayüzlerine aşinalık kazanır ve menüler yardımıyla bu programları kullanabilir.
4 1491574 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; MS Excel'de formüller ve fonksiyonlar yardımıyla belirli düzeydeki hesaplama gereksinimini karşılayabilir hale gelir.
5 1491575 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; MS Excel'de VBA ile programlama hakkında giriş düzeyinde bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 3 4 3 5 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 5 3 3 3 3 3
2 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 4 4 3 5 5 5 4
3 3 3 3 4 4 3 3 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 3 5 4
4 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5
5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek