Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL219 Lojistik Yönetimi I 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, lojistik ve lojistik yönetimiyle alakalı temel kavram ve konuları öğrencilere aktarmak ve lojistik yönetimine ilişkin öğrencilere bir vizyon kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat ULUDAĞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Lojistik Tedarik Zinciri Yönetimi, Hakan Keskin, Nobel Yayın Dağıtım, 2. Baskı, Ankara, 2009. • Dünyada ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Gelişimi, Osman Z.ORHAN; İstanbul, İstanbul Ticaret OdasıYayınları, No: 39, 2003. • Uluslararası Lojistik, Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi, Douglas LONG, Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık, 2012. • Lojistik Yönetimi, Metin ÇANCI, Murat ERDAL;, 3.Baskı, İstanbul, UTİKAD Yayınları, 2009. • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet Genç, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009. • Lojistik İlkeleri ve Yönetimi, Orhan KÜÇÜK, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2011. • LOJİSTİK, Tedarik Zinciri Yönetimi (geçmişi, değişimi, bugünü, geleceği), M.Hakan KESKİN; Ankara, Nobel Yayın Dağıtım, 3.Baskı, 2009. • Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Yöntem ve Kavramları, Ruhet GENÇ, Ankara, Detay yayıncılık, 2009. • Logistics An Introduction to Supply Chain Management, Donald WATERS, Great Britain: Ashford Colour Pres Ltd, 2003. • Logistics and Supply Chain Integration, Ian SADLER, Los Angeles, London, Nen Delhi, Singapore, Sage Publications, 2007. • Fundamentals of Logistics Management, Douglas M.LAMBERT, James R.STOCK, Lisa M.ELLRAM; United States of America, 1998.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lojistiğin tanımı, tarihsel gelişimi, kapsamı, amaçları, ilkeleri, unsurları, diğer disiplinlerle ilişkisi, lojistikle ilgili temel kavramlar, askeri ve sivil lojistik, lojistiğin sınıflandırılması, lojistik faaliyetler, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi ilişkisi, envanter yönetimi, bakım yönetimi, depo yönetimi, elleçleme, paketleme, etiketleme, filo yönetimi, taşımacılık, taşımacılık modları, araç izleme ve takip, satın alma ve tedarik, tedarikçi ilişkileri, lojistik stratejiler, performans ölçümü ve değerlendirme, kaynak planlama, tesis konumlandırma, lojistikte dış kaynak kullanımı, lojistikte bilgi teknolojileri kullanımı, küresel lojistik.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
9 Problem Çözümü 4 5 20
10 Tartışma 14 2 28
11 Soru-Yanıt 14 1 14
16 Alan Gezisi 2 3 6
28 Makale Kritik Etme 4 2 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistiğin Gelişimi, Tanımı
2 Lojistiğin İşletmeler, Ekonomiler ve İstihdam Açısından Değerlendirilmesi
3 Lojistiğin İlkeleri, Sınıflandırılması, Bileşenleri, Diğer Disiplinlerle İlişkisi
4 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi İlişkisi
5 Lojistik Yönetimiyle Alakalı Bilinmesi Gereken Temel Kavramlar
6 Lojistik Hizmetler
7 Taşımacılık ve Depolama
8 Elleçleme, Etiketleme ve Paketleme
9 Filo Yönetimi, Araç Takip ve İzleme
10 Temin, Tedarik ve Satın Alma
11 Tedarikçi Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Diğer Lojistik Hizmetler
12 Lojistik Ağ Tasarımı ve Lojistik Ağ Tasarımında Kullanılan Yöntemlere Giriş
13 Türkiye’de ve Dünya’da Lojistik
14 Teknik Gezi (liman, lojistik köy vb.)

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491641 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Lojistik ve lojistik yönetimiyle ilgili temel kavram ve konulara ilişkin bir bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 1491642 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Lojistiği sistem yaklaşımı çerçevesinde değerlendirilebileceklerdir.
3 1491643 Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler: Lojistikle ilgili bir vizyon kazanacaklardır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 5 2 1 5 2 3 2 1 4 5 1 5 3 5 2 4 2 3 4 4 1 2 5 5 5
2 5 2 1 5 1 3 2 1 4 5 1 4 3 5 2 4 2 3 4 4 1 2 5 5 5
3 5 2 1 5 2 3 2 1 4 5 1 5 3 5 2 4 2 3 4 4 1 2 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek