Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL218 İşletme Finansmanı II 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencileri finansal yönetim konusunda bilgi sahibi yaparak, finansal sistemin yapısını ve işleyişini öğretmektir. Bu bağlamda işletmelerin buldukları kaynakları nasıl değerlendirdikleri hangi alanlarda ve hangi vadeler ile bağladıkları dersin amacı konusuna girmektedir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr.Öğr.Üyesi Durmuş YILDIRIM

Ön Koşul Dersleri

Finansal Yönetim II

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

OKKA, Osman., Finansal Yönetim: Teori ve Çözümlü Problemler, 4. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, 2010.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Tahvil ve hisse senedi değerlemesi, sermaye maliyeti ve sermaye yapısı kararları, uzun vadeli finansman alternatifleri ve temettü politikaları, kısa-orta ve uzun vadeli borç kaynakları, borç yönetimi, finansmanla ilgili seçilmiş konular.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 40
1 Ara Sınav 2 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
4 Quiz 3 2 6
5 Derse Katılım 14 3 42
54 Ev Ödevi 12 4 48

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sermaye Bütçelemesi Kararları - 1 (Net Nakit Akışlarının Hesaplanması)
2 Sermaye Bütçelemesi Kararları - 2 (Net Bugünkü Değer, İç Verim Oranı, Karlılık Endeksi, Geri Ödeme Süresi)
3 Sermaye Bütçelemesi Kararları - 3 (Belirsizlik Şartları Altında Yatırım Kararları)
4 Sermaye Bütçelemesi Kararları - 4 (Vaka Analizi)
5 Sermaye Maliyeti
6 Arasınav Haftası
7 Sermaye Yapısı Teorileri
8 Uzun Vadeli Finansman Alternatifleri Ve Temettü Politikaları
9 Kısa – Orta – Uzun Vadeli Borç Kaynakları
10 Kısa – Orta – Uzun Vadeli Borç Kaynakları
11 Finansmanla İlgili Seçilmiş Konular
12 Borç Yönetimi (Vadeli İşlem Sözleşmeleri)
13 Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı Haftası

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1524969 Sermaye bütçelemesi kararlarını öğrenecek,
2 1524971 Yatırım projelerini değerlemede kullanılan yöntemleri anlayabilme ve hesaplayabilme
3 1524970 Yatırımın net nakit akışlarını hesaplayabilme
4 1524972 Riskli ortamlarda net nakit akışlarını hesaplayabilme ve yatırım kararı verebilme
5 1524973 Sermaye maliyetini hesaplayabilme
6 1524974 Sermaye yapısı ve temettü kararlarını anlayabilme
7 1524975 Nakit, Alacak ve Stoklar ile ilgili finansal kararlar verebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 1 2 4 3 3 2 2 5 3 3 3 4 4 3 5 3 4 3 4 3 5 3 3
2 2 3 1 3 5 4 4 2 3 3 3 1 5 3 4 4 3 2 3 4 2 2 4 4 4
3 1 2 3 3 5 5 3 4 3 2 4 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 5 3 3
4 4 4 3 1 4 2 3 3 2 2 5 3 3 3 2 4 3 3 3 3 5 3 2 2 2
5 3 5 3 5 4 3 3 4 3 3 3 2 2 3 4 3 5 3 4 4 3 3 3 2 3
6 5 5 3 5 2 5 3 5 4 3 2 2 3 2 2 5 1 4 3 3 3 2