Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
UTL440 Tesis Planlaması 927001 4 8 6

Dersin Amacı

Program süresince verilen mesleki derslerin yanı sıra; yöneylem araştırması ve stok yönetimi gibi alanlarda edinilmiş analitik düşünme ve problem çözme yeteneği ışığında, alan bilgisinin sentezlenerek, gerçek hayattaki tedarik zincirlerinde ortaya çıkan lojistik ağ tasarımın problemleri ve ilgili diğer problemlere akılcı ve bilimsel çözümler sunabilme yeteneği kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş.Gör.Dr. Metin KORKMAZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Bu dersi alan öğrencilerin UTL 309 Yöneylem Araştırması I UTL 310 Yöneylem Araştırması II ve UTL 403 Stok Yönetimi dersini alıp başarıyla tamamlamış olmaları ve bu dersin alınabilmesi için önerilen diğer hususları yerine getirmiş olması önerilir. Ayrıca öğrencilerin LINGO, GAMS veya AMPL gibi cebirsel bir modelleme dilini ya da elektronik hesap tablosu modellerinde yetersiz kalınan noktalar için destekleyici bir makro dilini (Microsof Excel + VBA veya LibreOffice + OOoBasic) öğrenmeleri beklenir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güleş, H. K., Paksoy, T., Bülbül, H., & Özceylan, E. (2009). Tedarik Zinciri Yönetimi (Stratejik Planlama, Modelleme ve Optimizasyon). Ankara: Gazi Kitabevi. Ghiani, G., Laporte, G., & Musmanno, R. (2004). Introduction to Logistics Systems Planning and Control (1 edition.). Hoboken, NJ, USA: Wiley. Simchi-Levi, D., Kaminsky, P., & Simchi-Levi, E. (2007). Designing and Managing the Supply Chain 3e with Student CD (3 edition.). Boston: McGraw-Hill/Irwin.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Lojistik sistemlerin tasarımında karşılaşılan başlıca problemler lojistik ağ tasarımı, depo yönetimi ve ulaştırma sistemleri olmak üzere üç ana alt kategoride incelenecektir. Bu kategoriler altında karşılaşılan operasyonel, taktik ve stratejik kararların verilmesinde kullanılan başlıca yöneylem teknikleri üzerinde durulacaktır. Ders boyunca işlenen konuların matematiksel modelleri yanı sıra bilgisayar modelleri de öğrenciye aktarılmaya çalışılacak ve öğrencinin belirli bir noktaya kadar kendi kendilerine ardından da dersi yürüten öğretim üyesi danışmanlığında bilgisayar modelleri kurması istenecektir. Böylelikle öğrencinin alanında karşılaştığı problemleri bilgisayarda modelleme yeteneği kazanması beklenmektedir. Dersi alan öğrenciler dönem başında proje gruplarına ayrılacak ve her grubun ders kapsamında seçtikleri bir konuda bir proje hazırlamaları ve dönem sonunda bu projeyi sunmaları istenecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
7 Laboratuvar 10 3 30
10 Tartışma 4 2 8
29 Bireysel Çalışma 6 3 18
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 3 21
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 4 28

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Lojistik Ağ Tasarımı: Giriş BAŞLANGIÇ.pdf
2 Lojistik Ağ Tasarımı: Tesis Yeri Seçimi Problemleri Matematiksel Modeller BAŞLANGIÇ.pdf
3 Lojistik Ağ Tasarımı: Tesis Yeri Seçimi Problemleri Bilgisayar Modelleri KULLAN 1.pdf
4 Lojistik Ağ Tasarımı: Lokasyon Kapsama KULLAN 1.pdf
5 Lojistik Ağ Tasarımı: P-Merkez Modelleri KULLAN 2.pdf
6 Depo Yönetimi: Depo büyüklüğü ve yerleşimi KULLAN 2.pdf
7 Depo Yönetimi: Depolama araçlarının seçimi KULLAN 2.pdf
8 Depo Yönetimi: Bir araya getirme ve yığın oluşturma KULLAN 3.pdf
9 Depo Yönetimi: Siparişlerin getirilmesi ve paketlenmesi KULLAN 3.pdf
10 Ulaştırma sistemleri: Uzun mesafeli taşıma KULLAN 3.pdf
11 Ulaştırma sistemleri: Kısa mesafeli taşıma 10289299.ppt
12 Öğrenci projeleri sunumları 600498.pdf
13 Öğrenci projeleri sunumları 10.5505-pajes.2014.98853-190731.pdf
14 Öğrenci projeleri sunumları 10.5505-pajes.2014.98853-190731.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491784 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Lojistik ağların tasarlanması ve etkin bir biçimde işletilebilmesi için gereken niteliklerin farkında olacaktır.
2 1491785 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Etkin ve verimli bir lojistik ağ tasarımında gerekli olan başta matematiksel programlama modelleri olmak üzere analitik teknikleri öğrenecek ve bunların bilgisayar modellerini geliştirebilecektir.
3 1491786 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Depo yönetiminde karşılaşılan problemlerin modellenmesi ve çözülmesi konusunda bilgi sahibi olur.
4 1491787 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Taşımacılıkta karşılaşılan problemlerin modellenmesi ve çözülmesi konusunda bilgi sahibi olur.
5 1491788 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; Cebirsel modelleme ve cebirsel modellerin bilgisayarda modellenmesi konusunda çalışır bir bilgi birikimi ve deneyim kazanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76630 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve tedarik zinciri konusunda gerekli olan bilgi birikimine sahip olacaklardır.
2 76631 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Dış ticaret mevzuatına hakim olacaklardır.
3 76632 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Temel istatistik ve karar almada kullanılan modelleme yöntemlerine hâkim olacaklardır.
4 76633 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çalıştığı sektörle ilgili üretim süreçleri bilgisine sahip olacaklardır.
5 76634 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Liderlik davranışı gösterebilecek bireyler olacaklardır.
6 76635 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilimsel veri ve bulguları kullanabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
7 76636 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bilgi teknolojilerini etkin bir şekilde kullanabileceklerdir.
8 76637 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: En az bir yabancı dile hakim olacaklardır.
9 76653 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız çalışabilecek özgüven ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.
10 76651 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek özgüvene sahip olacaklardır.
11 76654 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Sorumluluklarının farkında olan bireyler olacaklardır.
12 76652 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Bağımsız iş kurabilecek bilgi birikimine sahip olacaklardır.
13 76638 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebileceklerdir.
14 76639 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseyen bireyler olacaklardır.
15 76640 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: İnsan ilişkileri ve iletişim konusunda etkin bireyler olacaklardır.
16 76641 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticari organizasyonlar ile iletişim kurabilecek kabiliyetlere sahip olacaklardır.
17 76642 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Farklı disiplinlerle uyumlu çalışabileceklerdir.
18 76643 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Çevreci bireyler olacaklardır.
19 76644 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili yatırım kararlarını verebilme kabiliyetine sahip olacaklardır.
20 76645 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ekonomik gelişmeleri yakından takip eden bireyler olacaklardır.
21 76646 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Alanıyla ilgili finansal tabloları hazırlayabilme ve yorumlayabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
22 76647 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikte uzmanlaşmış bireyler olacaklardır.
23 76648 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili öngörü yapabilme ve yenilikçi olabilme yetkinliğine sahip olacaklardır.
24 76649 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabileceklerdir.
25 76650 Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünden Başarıyla Mezun Olan Öğrenciler: Uluslararası ticaret ve lojistikle ilgili sorunlarda sorumluluk alabilecek ve çözüm önerileri getirebileceklerdir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 4 3 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4
2 4 4 4 5 5 5 4 3 5 5 3 4 3 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 4 5
3 3 4 5 5 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 3 3 4
4 4 3 5 4 4 4 5 4 4 5 5 5 5 4 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4
5 5 4 2 4 5 3 5 4 4 4 4 5 5 5 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek