Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS310 Bağımsız Sinema 927001 3 6 6

Dersin Amacı

Bağımsız Sinema dersinin amacı, sinemada “bağımsızlık” kavramını tanımlamak, sinemada endüstri, içerik ve film dili bağlamında “bağımsızlık” sorgusunu yapmak ve incelemektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ahmet Oktan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yannis Tzioumakis. Amerikan Bağımsız Sineması (Çev: Esra Özkan). İstanbul: Doruk Yayınları. 2015. Michael Ryan,, Douglas Kellner, Politik Kamera (Çev: Elif Özsayar). İstanbul: Ayrıntı Yayınları. 2010. D.K. Holm. Bağımsız Sinema (Çev: Barış Saysal). İstanbul: Kalkedon Yayınları. 2011. Ayşen Oluk. Klasik Anlatı Sineması. İstanbul: Hayalet Kitap Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bağımsız Sinema dersi, ilkin Amerikan sinema endüstrisinde başlayan ve daha sonra dünya sinemasında örnekleri görülen bağımsız sinema olgusunu tarihsel sıralama içinde, farklı kuramsal yaklaşımlar aracılığıyla örnek ülke sinemaları etrafında inceler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
54 Ev Ödevi 1 40 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 10 4 40
6 Uygulama/Pratik 2 20 40
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 18 18
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18
34 Okuma 2 15 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 “Bağımsızlık” kavramının etimolojisi ve farklı disiplinlerdeki kullanımları RTS310-Bağımsız Sinema (1. Hafta).pptx
2 Sinemada bağımsızlık yaklaşımları RTS310-Bağımsız Sinema (2. Hafta).pptx
3 Sinemada ilk bağımsızlık hareketleri: Amerikan bağımsız sineması RTS310-Bağımsız Sinema (3. Hafta).pptx
4 Sinemada endüstriyel bağımsızlık RTS310-Bağımsız Sinema (4. Hafta).pptx
5 Sinemada estetik/biçimsel bağımsızlık RTS310-Bağımsız Sinema (5. Hafta).pptx
6 Sinemada ideolojik/politik/kültürel bağımsızlık RTS310-Bağımsız Sinema (6. Hafta).pptx
7 Bağımsız sinema ve seyirci ilişkisi RTS310-Bağımsız Sinema (7. Hafta).pptx
8 Ana akım sinema endüstrisi ile bağımsız sinema endüstrisinin ilişkisi RTS310-Bağımsız Sinema (8. Hafta).pptx
9 Ara Sınav
10 Bağımsız sinema bağlamında gelişen ve değişen türler RTS310-Bağımsız Sinema (10. Hafta).pptx
11 Bağımsız sinema bağlamında gelişen ve değişen türler RTS310-Bağımsız Sinema (11. Hafta).pptx
12 Bağımsız sinemanın öncü yönetmenleri RTS310-Bağımsız Sinema (12. Hafta).pptx
13 Günümüz bağımsız sinema filmlerinde bağımsızlık sorgusu RTS310-Bağımsız Sinema (13. Hafta).pptx
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1281648 Sinemada “bağımsızlık” olgusunu tanımlar.
2 1281649 Bağımsız filmleri, ortaya çıktığı ülkenin toplumsal koşulları çerçevesinde değerlendirir.
3 1281650 Ülke sinemalarını “endüstri içindeki konumu”, “estetiksel/biçimsel yapısı” ve “ideolojik/politik/kültürel konumu” bağlamında eleştirebilir.
4 1281651 Bir yönetmen sinemasını “bağımsızlık” olgusu kapsamında sorgulayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 68970 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 68971 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 68974 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 69144 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 68965 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 68967 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 68973 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 68972 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 69143 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 68968 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 68966 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 5 3 3 4 4 4 4
2 3 5 4 3 4 4 5 4 4 4 5
3 4 5 5 3 4 4 5 4 3 5 4
4 4 4 5 3 4 5 3 5 5 5 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek