Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS406 Mezuniyet Projesi II 927001 4 8 7

Dersin Amacı

Mezuniyet projesinin amacı, öğrencilere, eğitim sisteminde yıllar boyunca elde ettikleri bilgi ve becerileri uygulama becerilerini göstermelerini sağlayacak bir etkinlik yapma fırsatı sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Nursel Bolat, Doç.Dr. Ahmet Oktan, Dr.Öğr.Üyesi Ömer Çakın, Dr.Öğr.Üyesi Filiz Erdoğan Tuğran

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mezuniyet projesi; öğrencilerin analiz, sentez ve değerlendirme bilgileri ile yeterli düzeyde bilgi ve anlama becerilerisiyle iletişim kurabildiklerini göstermek için tasarlanmıştır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
22 Proje Hazırlama 1 37 37
23 Proje Sunma 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 12 7 84
34 Okuma 10 5 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bitirme projesi genel unsurları 1. Mezuniyet projesinin genel unsurları.pptx
2 Bitirme projesi için konuların belirlenmesi
3 Belirlenen konuların uygulanma durumunun değerlendirilmesi
4 Bitirme projesinin konusunun tekrar gözden geçirilmesi ile belirlenmesi
5 Çalışma planının hazırlanması
6 Çalışma planına göre bitirme projesine başlanması
7 Proje gelişiminin değerlendirmesi 1
8 Proje gelişiminin değerlendirmesi 2
9 Proje gelişiminin değerlendirmesi 3
10 Proje taslağının ilk değerlendirmesi
11 Proje taslak gelişimin değerlendirilmesi 1
12 Proje taslak gelişimin değerlendirilmesi 2
13 Projenin son değerlendirmesi
14 Proje teslimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507950 Bilimsel araştırma yöntemlerinin uygular.
2 1507951 Eğitim boyunca aldığı bilgileri mesleki pratiğe dönüştürür.
3 1507952 Bilimsel yazım kurallarını öğrenir.
4 1507953 Teorik bilgileri uygulamalı olarak kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 4
2 3 3 2
3 4 3
4 4 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek