Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
RTS404 Medya Okuryazarlığı 927001 4 8 5

Dersin Amacı

Medyada üretilen metinleri, yöntemli bir şekilde çözümleyerek, metinlerin üretim sürecinin ardalanında yatan kurumsal ve toplumsal süreçleri anlayabilmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mevlüde Nur Erdem

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

-Nurçay Türkoğlu, Melda Cimman Şimşek (2016). Medya Okuryazarlığı. İstanbul: Pales Yayınları. -Gülseren Şendur Atabek, Ümit Atabek (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ankara: Siyasal Kitabevi Yayınları. -Philip Simith, A. Riley (2016). Kültürel Kuram. İstanbul: Dipnot Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Medya okuryazalığı kavramı, toplumsal gerçekliğin kurulumu, metin kavramı ve medya metin türleri, ideoloji kavramı, göstergebilimin temelleri, göstergebilimsel çözümleme örnekleri, söylem kavramı ve söylem çözümlemesi, söylem çözümleme örnekleri, içerik çözümlemesi yöntemi ve örnekleri, medya okuryazarlığı eğilimleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
10 Tartışma 7 1 7
11 Soru-Yanıt 7 1 7
14 Gözlem 5 3 15
19 Beyin Fırtınası 10 5 50
29 Bireysel Çalışma 5 1 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 19 19
34 Okuma 5 3 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Medya okuryazalığı kavramı Medya Okuryazarlığı 1. Hafta.pptx
2 Toplumsal gerçekliğin kurulumu: Temel kavramlar Medya Okuryazarlığı 2. Hafta.pptx
3 Toplumsal gerçekliğin kurulumu: Süreçler Medya Okuryazarlığı 3. Hafta.pptx
4 Metin kavramı ve medya metin türleri Medya Okuryazarlığı 4. Hafta.pptx
5 İdeoloji kavramı Medya Okuryazarlığı 5. Hafta.pptx
6 Göstergebilimin temelleri: Ferdinand de Saussure
7 Göstergebilimin temelleri: Charles Sanders Peirce
8 Ara sınav
9 Göstergebilimsel çözümleme örnekleri
10 Söylem kavramı ve söylem çözümlemesi
11 Söylem çözümleme örnekleri
12 İçerik çözümlemesi yöntemi
13 İçerik çözümleme örnekleri
14 Medya okuryazarlığı eğilimleri

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1507915 Medya okuryazarlığı kavramını tanımlar.
2 1507916 Kitle iletişim aracı türlerini sayar.
3 1507917 Metin çözümleme yöntemlerini sıralar.
4 1507918 Temel insan ve toplum kuramlarının anahtar kavramlarını tanımlar.
5 1507919 Metin, kurum ve toplum bağlantısını tartışır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76702 Radyo, televizyon ve sinemanın üretim süreçlerini ve bu süreçte kullanılan teknik ekipmanları ve yaratıcı yaklaşımları bilir.
2 76703 Uluslararası alanda gelişmeleri ve fikirleri takip edecek düzeyde İngilizce terminolojiyi kullanır.
3 76706 Kitle iletişim araçlarının ekonomi-politik, sosyo-ekonomik ve sosyal-psikolojik açılardan etkilerini tarihsel bir seyir içinde analiz eder.
4 76862 İletişim bilimlerinin temel kavramlarını, kuramlarını, yaklaşımlarını ve çalışma alanını, analitik ve eleştirel bir perspektifle yorumlar.
5 76697 Medya profesyonellerinin gözetmeleri gereken ulusal ve uluslararası hukuk kurallarını meslek etik ilkeleri ile bütünleştirerek sorumlu yayıncılık anlayışı geliştirir.
6 76699 Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.
7 76705 İletişim bilimlerinde, radyo, televizyon ve sinema alanlarında özgün yaklaşımlar geliştiren araştırmalar yapar.
8 76704 Pratik ve teorik derslerde edinilen bilgi ve becerileri belli bir alanda uzmanlaşacak şekilde kullanır.
9 76861 Radyo, televizyon ve sinema alanında, ölçme ve karar alma süreçlerinin işleyişini, program formatlarını ve programların tarihsel-kültürel gelişimini ve sosyo-politik etkilerini analiz eder.
10 76700 Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.
11 76698 Radyo, televizyon ve sinema alanında bir projeyi tasarım, çekim ve çekim sonrası aşamalarını takip ederek gerçekleştirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 3
2
3
4 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek