Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT210 Çalışma Ekonomisi 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Emek piyasasını öğrenmek ve mikro ve makro iktisat ile analiz edebilmek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Arş. Gör. Yavuz Yayla

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İlker Parasız ve Melike Bildirici, Emek Ekonomisi, Ezgi Kitabevi, 2002 M. Kemal Biçerli, Çalışma Ekonomisi , Beta Yayınları, 2007 Mete Törüner, Kuvvet Lordoğlu, Çalışma Ekonomisi, Beta Yayınları, 1995, Makaleler

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Emek piyasası, emek arz ve talebi, sendikalar, göç ve iktisat okullarının emek piyasası hakkındaki görüşleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 0 100 1
2 Final Sınavı 0 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
10 Tartışma 5 7 35
17 Alan Çalışması 2 10 20
21 Rapor Sunma 1 30 30

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Çalışma Ekonomisine Giriş Hafta-1-Çalışma Ekonomisine Giriş.pptx
2 Ücret Kavramının Kapsamı Konusu ve Önemi Hafta-2-Ücret Kavramının Kapsamı Konusu ve Önemi.pdf
3 Ücret Kavramının Tanımı-1 Hafta-3-Ücret Kavramının Tanımı.pdf
4 Ücret Kavramının Tanımı-2 Hafta-3-Ücret Kavramının Tanımı.pdf
5 Asgari Ücret-1 Hafta-4-Asgari Ücret.pdf
6 Asgari Ücret-2 Hafta-4-Asgari Ücret.pdf
7 Zaman Esasına Dayalı Ücret Sistemleri Hafta-5-Zaman Esasına Dayalı Ücret Sistemleri.pdf
8 Miktar Esasına Dayalı Ücret Sistemleri Hafta-6-Miktar Esasına Dayalı Ücret Sistemleri.pdf
9 Performansa Dayalı Ücret Sistemleri Hafta-7-Performansa Dayalı Ücret Sistemleri.pdf
10 ara sınav
11 Bireye Dayalı Ücret Sistemleri Hafta-8-Bireye Dayalı Ücret Sistemleri.pdf
12 İş Değerlemesine Dayalı Ücret Sistemleri Hafta-9-İş Değerlemesine Dayalı Ücret Sistemleri.pdf
13 Ücretin Belirlenmesi Hafta-10-Ücretin Belirlenmesi.pdf
14 Ücret Teorileri Hafta-11-Ücret Teorileri.pdf
15 Ücret Politikaları Hafta-12-Ücret Politikaları.pdf
16 final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271778 İşgücü piyasasını ve işleyişini anlatabilmek
2 1271779 İşgücü piyasasında sunum ve istemi çözümleyebilmek
3 1271780 İşsizliğin gerekçelerini ve çözüm yollarını gösterebilmek
4 1271781 Ücret ve oluşumunu saptayabilmek
5 1271782 Gelir dağılımını betimleyebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek