Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İKT209 Temel Bilgi Teknolojileri 927001 2 3 5

Dersin Amacı

Öğrencilere eğitim hayatları boyunca diğer derslerde ve mezun olduktan sonra iş hayatlarında karşılaşacakları problemlerde ortaya çıkacak hesaplama ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli olan bilgisayar donanım ve yazılım bilgisinin bir kısmını aktarmak ve kendi kendilerine bunu geliştirebilecekleri bir altyapıyı hazırlamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Özgür İcan

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Dersi alan öğrencilerin ders dışında uygulama, ödev ve sınava hazırlık çalışmalarını gerçekleştirirken bilgisayar erişimine ihtiyaçları olabilir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sezen, H. K. (2012). Excel 2010 - VBA Kullanım ve Programlama. Bursa: Sentez Yayıncılık. Emir, O. (2014). Herkes Icin 101 Excel Makro. Pusula Yayincilik. Walkenbach, J. (2013). Excel 2013 Power Programming with VBA. Hoboken, N.J: Wiley. Albright, S. C. (2011). VBA for Modelers: Developing Decision Support Systems (4th edition.). Cengage Learning.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayarlar ve bilişim teknolojilerinin kısa bir tarihçesi, İşletim Sistemleri, Uygulama Programları, Genel Olarak Ofis Programları, Elektronik Hesap Tablosu Programlarına Giriş, Menüler ve Veri Girişi, Grafikler, Formül ve Fonksiyonlar (İşlevler) , Diziler Üzerinde Çalışmak, Matematiksel İşlevler, İstatistiksel İşlevler, Finansal İşlevler, Arama ve Başvuru İşlevleri,Metin İşlevleri, Mantıksal İşlevler, MS Excel'de VBA ile Programlamaya Giriş.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
6 Uygulama/Pratik 4 3 12
7 Laboratuvar 10 3 30
11 Soru-Yanıt 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 7 2 14
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilgisayar donanımının tanıtılması ve bilişim teknolojilerinin tarihçesi
2 İşletim sistemleri ve MS Windows
3 Ofis programlarına giriş ve MS Office
4 Elektronik hesap tablosu programları, MS Excel, Excel'de veri girişi ve menülerin tanıtılması
5 Excel'de formül ve fonksiyon girişi
6 Excel'de diziler üzerinde işlem yapmak
7 Matematiksel işlevler ve matris işlevleri
8 İstatistiksel işlevler
9 Finansal işlevler
10 Arama ve başvuru işlevleri
11 Metin işlevleri
12 Mantıksal işlevler
13 Excel'de VBA ile programlamaya giriş
14 Excel'de VBA ile programlamaya giriş

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269615 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; bilgisayarlara ve bilişim teknolojilerine ilişkin temel düzeyde bir bilgi birikimi kazanır.
2 1269616 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; donanım ve yazılım mimarilerine ilişkin giriş düzeyinde bilgi sahibi olur.
3 1269617 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; genelde uygulama programlarının ve özelde ofis programlarının grafik arayüzlerine aşinalık kazanır ve menüler yardımıyla bu programları kullanabilir.
4 1269618 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; MS Excel'de formüller ve fonksiyonlar yardımıyla belirli düzeydeki hesaplama gereksinimini karşılayabilir hale gelir.
5 1269619 Bu dersi başarı ile tamamlayan öğrenciler; MS Excel'de VBA ile programlama hakkında giriş düzeyinde bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64211 İktisat alanında teorik ve uygulamalı analizler yapabilecek bilgi düzeyine sahiptir.
2 64212 İktisat alanında mesleki yayın, dergi vb. den oluşan literatürü takip edebilecek teknik lisana sahiptir.
3 64213 Ulusal ve uluslar arası düzeydeki iktisadi sorunlar konusunda bilgi sahibidir.
4 64214 Temel bilgisayar bilgisi (Microsoft Office) yanı sıra iktisadi analiz programlarını da (SAS, SPSS, E-views, Microfit v.b) kullanır.
5 64215 Mikroiktisat, makroiktisat, uluslararası iktisat, para teorisi, maliye teorisi vb. alanlarda edindiği kuramsal bilgileri, iktisat politikalarının etkilerini analiz etmede kullanır.
6 64216 Temel matematiksel iktisat, istatistik ve ekonometrik yöntemleri mikro ve makro iktisadi problemleri analiz etmede kullanma yetisine sahiptir.
7 64217 Bir ekonomide tüketicilerin ve üreticilerin karar alma biçimlerini ve iktisat politikalarının bu sürece etkilerini analiz edebilme becerisine sahiptir
8 64218 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer sosyal bilimlerle olan ilişkisinin bilincinde olarak, güncel olayları sosyo-ekonomik olarak değerlendirebilme becerisine sahiptir.
9 64219 İşyerinde çalışma alanı ile ilgili karşılaştığı sorunlar karşısında bilimsel veri ve bulguları kullanarak çözüm önerileri getirebilir.
10 64220 Para, banka, uluslararası ticaret ve finans, iktisadi büyüme ve kalkınma, politik iktisat, tarım ve çevre iktisadı, endüstriyel iktisat, çalışma ekonomisi, ekonometrik yöntemler vb. alanlardan birinde temel bir araştırma raporu hazırlayabilir.
11 64221 İktisat alanında geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiyi veri toplama, yorumlama ve analizde kullanma, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütmede kullanma becerisine sahiptir.
12 64222 Ekonomideki modern teknikleri takım çalışması ortamında kullanabilme becerisine sahiptir.
13 64226 Edindiği bilgileri iş yerinde deneyime dönüştürme ve aktarma yetisine sahiptir.
14 64225 İktisat alanında uygulamalı proje çalışması yapabilir.
15 64224 İktisat alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir, çözümler üretebilir.
16 64223 Ekonomik modelleri sosyal ve ekonomik problemlerin çözümünde kullanabilir.
17 64229 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
18 64228 Ekonomik önermeleri ve olayları eleştirel bir yaklaşımla sorgulayabilir.
19 64227 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir.
20 64232 İktisat alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
21 64231 İktisat alanına giren konularda görüş, düşünce ve önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir, sosyal çevresi ile paylaşabilir.
22 64230 İktisat alanında yaptığı çalışmalardan elde ettiği sonuçları etkin bir biçimde yazılı ve sözlü olarak sunabilir.
23 64236 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.
24 64235 İktisadi süreçlerin ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar, bu konuda bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
25 64234 Edindiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı uygulamaya dönüştürebilir ve işyeri ortamına aktarabilir.
26 64233 İktsat literatürünü izleyerek ekonomik sorunları somutlaştırabilir, teori ve ampirik koşullar arasındaki bağlantıları anlar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
Öğrenme Çıktısı
1 3 5 3 3 5 5 5 2 4 2 5 2 5 4 4 5 5 2 5 5 5 5 5 1 5 5
2 5 5 5 3 2 4 3 2 2 4 4 5 2 1 2 3 4 5 1 4 5 2 5 4 5 2
3 3 5 1 5 5 2 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 2 5 2 3
4 4 1 3 2 4 3 2 4 5 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 1 3 1 1 1 1 4
5 2 1 4 1 1 1 1 4 4 1 1 1 4 1 3 2 3 1 4 1 3 5 5 2 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek