Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
VET420 Kanatlı Hayvan Hastalıkları 927001 4 8 2

Dersin Amacı

Evcil kanatlılarda görülen her türlü viral, bakteriyel, paraziter ve beslenme hastalıklarının etiyolojisi, kliniği, tanı ve sağaltımı ile korunma yolları anlatılır Ayrıca nekropsi bulguları, patolojik tanı, biyogüvenlik uygulamaları ve aşılamalar hakkında bilgi verilen bir derstir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof.Dr. Alper ÇİFTCİ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. İzgür, M, Akan, M. (2002). Kanatlı Hayvan Hastalıkları. Medisan Yayınları, Ankara 2. Calnec, B. W. (1997). Diseases of Poultry. Tenth Ed., Iowa State Univ Press, USA. 3. Jordan, F.T.W. (1990): Poultry Disease 3th., Eng. Lang. Book Society, Tindall. 4. McFerran, J.B. (1993). Virus infections of birds. Elsevier Sci. Pub., London. 5. Arda. M., Minbay, A., Aydın, N., Akay, Ö., İzgür, M. (1994). Kanatlı Hayvan Hastalıkları, Medisan Yayınları, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kanatlı hayvanlarda görülen mikroorganizma ve beslenme kaynaklı hastalıklarla beraber kanatlı hayvanların immun sistemi, biyogüvenlik, serolojik görüntüleme ve özel teşhis yöntemleri dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 16 1 16
7 Laboratuvar 16 1 16
10 Tartışma 16 1 16
18 Örnek Vaka İncelemesi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kanatlı hayvan sektörü hakkında genel bilgi Non-infeksiyoz hastalıklar Vitamin eksiklikleri Uygun örnekleme ve serolojik görüntüleme 1T.pdf
1U.pdf
2 Salmonella enfeksiyonları Kan alma yöntemleri 2T.pdf
2U.pdf
3 E.coli enfeksiyonları Campylobacter enfeksiyonları Marazi madde alım yöntemleri 3T.pdf
3U.pdf
4 Clostridial enfeksiyonlar Pastörellozis ELISA 4T.pdf
4U.pdf
5 Tüberküloz, İnfeksiyöz Koriza, Nekropsi 5T.pdf
5U.pdf
6 Mycoplasma enfeksiyonları Bakteriyel infeksiyonların teşhisi 6T.pdf
6-7U.pdf
7 Streptokok, Stafilokok, Enterokok enfeksiyonları Bakteriyel infeksiyonların teşhisi 7T.pdf
6-7U.pdf
8 Ara sınav Ara sınav 8T.pdf
8U.pdf
9 Kanatlı viral hastalıklarına Giriş, Genel Özellikleri Viral infeksiyonların teşhisi 9T.pdf
9-10.pdf
10 Newcastle Viral infeksiyonların teşhisi 10T.pdf
9-10.pdf
11 Avian Influenza Kanatlı aşıları ve uygulama metotları 11T.pdf
11U.pdf
12 Enfeksiyöz bursal hastalık Örnek vaka incelemeleri 12T.pdf
12U.pdf
13 İnfeksiyöz bronşitis, İnfeksiyöz laringotraheitis Biyogüvenlik 13T.pdf
13U.pdf
14 Reovirus enfeksiyonları, Şişkin Baş sendromu, , Tavuk çiçeği, Temizlik ve dezenfeksiyon 14T.pdf
14U.pdf
15 Marek hastalığı Egg Drop Sendrom (EDS-76) Kanatlı hayvanlardan bulaşan zoonozlar 15T.pdf
15U.pdf
16 Coccidiosis Aspergillosis Kanatlı hayvan sektörü ve hastalıkları tartışması 16T.pdf
16U.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1346351 Zoonotik kanatlı enfeksiyonlarında teşhis, koruyuculuk uygulamaları ve idari uygulamaları yapabilecekler ve ulusal eradikasyon programlarına yönelik rapor hazırlayabilecektir.
2 1346352 Kanatlı hayvan hastalıklarına karşı uygun aşılama programları hazırlayabilecek ve uygulayabilecektir.
3 1346353 Aşılama öncesi-sonrası bağışıklık durumunu belirlemek ve enfeksiyonları teşhis etmek amacıyla yaygın olarak kullanılan serolojik yöntemleri uygulayacak ve sonuçlarını yorumlayabilecektir.
4 1346354 Kanatlı nekropsisini yaparak uygun marazi madde alım ve gönderimini yapabilecektir.
5 1346355 Kanatlı işletmelerinde biyogüvenlik önlemleri alabilecek ve dezenfeksiyon işlemlerini yapabilecektir.
6 1346356 Kanatlıların bakteriyel, viral, mikotik ve paraziter enfeksiyonlarda koruma ve kontrole yönelik gerekli tedbirleri alabilecektir.
7 1346357 Türkiye’de kanatlı sektörü ile ilgili temel bilgileri öğrenecek; ihbarı mecburi kanatlı hayvan hastalıklarına ait mevzuatları yorumlayarak uygulayabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76102 Hayvan türlerine göre; organizmanın yapısını, fonksiyonlarını, bakım, besleme ve yetiştirme yöntemlerini bilir.
2 76103 Hayvan hastalıklarını, teşhisini ve tedavi yöntemlerini bilir.
3 76104 Hayvancılık işletmelerinde planlama, üretim, pazarlama, denetim ve hayvancılık politikaları konularında gerekli bilgileri kazanır.
4 76105 Hayvan hastalıklarını klinik olarak tanır, bu amaca yönelik tanı yöntemlerini kullanır, gerektiğinde tanı materyallerini alır ve ilgili laboratuvarlara gönderir, hekimliğin tüm yöntemlerini kullanarak tanısı konulan hastalıkların tedavisini yapar.
5 76106 Hayvansal üretim ve hekimlik uygulamalarında halk sağlığı ve çevrenin korunmasında gerekli özeni gösterir.
6 76107 Hayvansal gıdaların ve bileşiminde hayvansal ürün bulunan gıdaların üretiminden tüketimine kadar geçen aşamalardaki gerekli teknik ve sağlık kontrolünü yapar.
7 76108 Veteriner hekimlik mesleğinin tümünü veya ilgili bir kısmını yalnız başına icra edebilir, mesleğinin yükümlülüklerini yerine getirir.
8 76113 Ülke ve bölge ihtiyaçlarına yönelik hayvancılık ve hayvan sağlığı ile ilgili ulusal ve uluslararası projeler planlar, politikalar üretir ve olası sonuçların ekonomik ve bilimsel olarak istatistiki değerlendirmesini yapar.
9 76109 Mesleki gelişmeleri takip edebilecek bir yabancı dil ile bilişim teknolojilerini kullanmayı öğrenir ve kendini bilgi bakımından devamlı yeniler.
10 76110 Hekimlik mesleğinin uygulanmasında ilgili paydaşlar ile sağlıklı ve verimli iletişim kurma yollarını bilir, mesleki kuruluşlara ve sosyal etkinliklerine katılır.
11 76111 Veteriner hizmetleri ile ilgili olay ve olguları kavramlaştırır; bilimsel teknik ve yöntemleri inceler, sonuçları yorumlar; sorunlara yönelik analiz ve yöntem kurgular ve elde ettiği verilere göre alternatif çözümler üretir.
12 76112 Veteriner hekimlik ile ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatı takip eder ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 5 3 5 3 3 3 3 4 3
2 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 5 4
3 3 5 4 4 5 4 4 4 3 4 4 4
4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5
5 3 3 3 4 5 3 3 4 5 3 5 5
6 5 4 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4
7 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek