Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK104 Sosyoloji 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Sosyolojinin temel prensiplerini tanıtmak, Sosyolojinin ana konuları olan, kültür, toplumsallaşma, toplumsal tabakalaşma, toplumsal rol ve statü, toplumsal gruplar, toplumsal çatışma konularını öğrencilerle tartışmak, hukuk ile sosyoloji arasındaki ilişkiyi öğrencilere göstermek, Sosyolojik araştırma yöntemleri konusunda öğrencilere deneyim kazandırmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Nuray KESKİN, Arş. Gör. Duru Çiğdem ŞİMŞEK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2008. Memet Zencirkıran, Sosyoloji, Dora Yayın, Bursa, 2019. H. Bayram Kaçmazoğlu, Türk Sosyoloji Tarihi Üzerine Araştırmalar, Birey Yayıncılık, İstanbul, 2002.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 3 2 6
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyolojiye Giriş (Ders Tanıtımı)
2 Kavramsal Çerçeve
3 Öncü İsimler ve Yaklaşımları
4 Öncü İsimler ve Yaklaşımları (Türkiye) 1940-1950 Türk Sosyolojisi.pdf
ziya gökalp.pdf
Bedii Nuri.pdf
5 Kültür
6 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Demografi
7 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Ekonomi
8 Ara Sınav Öncesi Genel Değerlendirme
9 Ara Sınav
10 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Siyaset, Din
11 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Aile
12 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Göç
13 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı- Suç, Şiddet
14 Sanat Toplumu Nasıl Etkiler? Dönemin Genel Değerlendirmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270831 Öğrenciler, sosyal olaylardan genel yargılar üretebilecekler.
2 1270834 Öğrenciler, sosyal süreçlerin geleceğine ilişkin çıkarımda bulunabilecekler.
3 1270833 Öğrenciler, sosyolojinin, sosyal bilimler içindeki yerini ve temel kavramlarını tanımlayabilecekler.
4 1270835 Öğrenciler, sosyal durumları açıklayabilecekler.
5 1270832 Öğrenciler, sosyal olguları birbirleriyle ilişkilendirebilecekler.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4
2 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5
3 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4
4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 4 5
5 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek