Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK301 Kamu Personel Sistemi 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, kamu personel sisteminin yapısı, işleyişi ile ilgili olarak öğrencilere teorik ve mevzuata dayalı bilgileri aktarmak, Türk kamu personel sisteminin sorunlarını tartışmak ve bu sorunlara çözüm önerileri geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Cuma Yıldırım

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Birgül, Ayman Güler (2005) Kamu Personeli: Sistem ve Yönetim, İmge Yayınları, Ankara. Onur, Ender Aslan (2006) Kamu Personel Rejiminin Anayasal İlkeleri Tarihi ve Toplumsal Temelleri, TODAİE Yayınları, Ankara. Nihat, Kayar (2016) Kamu Personel Yönetimi, Güncellenmiş 7. Baskı, Ekin Basım Yayın, Ankara. Doğan, Canman (1995) Çağdaş personel Yönetimi, TODAİE Yayınları, Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kamu personel sistemi ve evrimi, Türk kamu personel sisteminin kısa tarihi ve genel yapısı, Türk kamu personel sisteminin temel kavramları ve anayasal ilkeleri, Devlet Memurları Kanunu’na göre kamu personel sisteminin genel ilkeleri, Türk kamu personel sistemindeki istihdam biçimleri, kamu hizmetlerine giriş, personel değerlendirilmesi, hizmet içi eğitim, kamu personelinin aylık ve ücret rejimi, kamu görevlileri etik davranış ilkeleri,

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 3 20 60
20 Rapor Hazırlama 1 20 20
27 Makale Yazma 1 20 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 25 25

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kamu personel yönetimi nedir? Kamu personeli kimdir? Ön okuma 1. Hafta kamu Personel Sistemi nedir.ppt
2 Türk kamu personel sisteminin anayasal ve yasal ilkeleri Ön okuma https://docplayer.biz.tr/421859-Kamu-personel-hukuku.html
3 Türk kamu personel sisteminin kısa tarihi ve genel yapısı Ön okuma 2. hafta Türk Kamu Personel Sisteminin Gelişimi.pptx
4 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ön okuma 657 Sayılı Kanun.pdf
5 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Ön okuma 657 Sayılı Kanun.pdf
6 Kayırma sistemine karşı liyakat sistemi Ön okuma Kayırma-Liyakat Sistemi.pdf
7 Kariyer sistemi ile kadro (iş sınıflama)-norm kadro sistemi Ön okuma Kariyer-Kadro Sistemi.pdf
8 Kariyer sistemi ile kadro (iş sınıflama)-norm kadro sistemi Ön okuma Kariyer-Kadro Sistemi.pdf
9 Belediye Personel Sistemi Ön okuma Belediye Personel Sistemi1.pptx
10 Belediye Personel Sisteminin Kısa Tarihi Ön okuma Belelediye Personeli.pdf
11 Kadın, Ekonomi ve Kamu Personeli Ön okuma Kadın, ekonomi ve kamu personeli.docx
12 Kamu görevlileri etik davranış ilkeleri Ön okuma Kamu Personeli ve Etik.ppt
13 Türk Kamu Personel Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Ön okuma Türk Kamu Personel Sisteminin Sorunları 1.pdf
14 Türk Kamu Personel Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri Ön okuma Türk Kamu Personel Sisteminin Sorunları 2.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269400 Kamu personel sistemi ile ilgili temel kavramları, ilkeleri ve anayasal ilkeleri açıklar.
2 1269401 Türk kamu personel sisteminin tarihi gelişimini ve yapısını ifade eder.
3 1269402 Kamu personel sisteminin işleyişindeki sorunları yorumlar ve çözüm önerileri sunar.
4 1269403 Türk kamu personel sistemindeki istihdam biçimlerini açıklar.
5 1269404 Kamu hizmetlerine girişi, personel değerlendirilmesini, hizmet içi eğitimi, kamu personelinin aylık ve ücret rejimini ve kamu görevlileri etik davranış ilkelerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 4 5
2 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 4 5 3 5 4 4 4 3 4 4 4 5 4 4 4 4 5 5 4
4 3 5 4 4 3 5 3 3 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 4
5 4 5 4 4 4 3 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek