Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK305 Küresel Yönetim ve Siyaset 927001 3 5 5

Dersin Amacı

Küresel siyaseti anlamakta yardımcı olacak kavram setini incelemek

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Cenk AYGÜL

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Kitabı Margaret P. Karns and Karen A. Mingst (2004), International Organizations: The Politics and Processes of Global Governance, Lynne Rienner Publications: Boulder. Diğer Kaynaklar A. LeRoy Bennett, 1995, International Organizations: Principles and Issues, New Jersey: Prentice Hall, 432-443. Clive Archer, 1992, International Organizations, London: Routledge, 71-130. Lisa L. Martin, 1999, “An Institutionalist View: International Institutions and State Strategies, in International Order and the Future of World Politics, Cambridge University Press, 78-98. Peter I. Hajnal, 1996, “The Literature of International Organizations: Nature, Current Issues, Problems and Trends,” in Introduction to International Organizations, eds. Lyonette Louis –Jacques and Jeanne S. Korman, New York, Oceana Publications, 1-43. Suzanne Thorpe, 1996, “International Organizations: Selected Reference Tools,” in Introduction to International Organizations, eds. Lyonette Louis Jacques and Jeanne S. Korman, New York, Oceana Publications, 45-68. James Rosenau, 1992, “Governance, Order and Change in World Politics,” in Governance without Government: Order and Change in World Politics, eds, James Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, Cambridge University Press, 1-29. K. J. Holsti, 1992, “Governance without Government: Polyarchy in Nineteenth Century European International Politics,” in Governance without Government: Order and Change in World Politics, eds, James Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, Cambridge University Press, 30-57. Thomas Volgy et al, 2009, “Mapping the Architecture of the New World Order,” in Mapping the New World Order, eds, Thomas J. Volgy et al, 29-55. Robert Cox, 1992, “Towards a Post-Hegemonic Conceptualization of World Order: Reflections on the Relevancy of Ibn Haldun,” in Governance without Government: Order and Change in World Politics, eds, James Rosenau and Ernst-Otto Czempiel, Cambridge University Press, 132-159. Richard Cupitt et al, 1997, “The Immortality of International Governmental Organizations,” in The Politics of Global Governance, London: Lynne Rienner Publications, 7-23. Margaret P. Karns and Karen A. Mingst, “The United States and Multilateral Institutions: A Framework for Analysis,” in The United States and Multilateral Institutions, London: Routledge, 1-24. Richard E. Feinberg, 1997, “The Changing Relationship between the World Bank and the International Monetary Fund,” in The Politics of Global Governance, London: Lynne Rienner Publications, 217-232. Bob Reinalda, 2001, “Private in Form, Public in Purpose: NGOs in IR Theory,” in Non-State Actors in IR, eds, Bas Arts etal, Aldershot: Ashgate, 11-40. Leon Gordenker and Thomas G. Weiss, “Pluralizing Global Governance: Analytical Approaches and Dimensions,” in NGOs, the UN and Global Governance, London: Lynne Rienner Publishers, 19-47. Bob Deacon, 1997, Global Social Policy: International Organizations and the Future of Welfare, London: Sage, 57-90. Lawrence Ziring, Robert E. Riggs and Jack C. Plano, 2000, The United Nations, Harcourt College Publishers, 1-26. Guy Arnold, 1997, World Government by Stealth, London: Macmillan, 106-131. Guido de Marco and Michael Bartalo, 1997, A Second Generation United Nations, London: Kegan Paul, 85-99. Paul Taylor, 1993, International Organization in the Modern World: The Regional and the Global Process, London: Pinter Publishers, 119-141.

Dersin İçeriği

Ders küresel politika ve bunun en önemli öğelerinden olan ulus-devletler ve uluslararası örgütlerin modern dönemdeki hareket biçimlerini inceleyecektir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 1 50 1
2 Final Sınavı 2 50 1
38 Rapor Hazırlama 1 25 1
41 Proje Sunma 1 25 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 3 3
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 7 7
34 Okuma 14 5 70

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 1 Giriş 2 Küresel politika 3 Küresel yönetişimin öğeleri 4 1648 sonrası ulus devletler 5 Hegemonya ve ABD 6 Birleşmiş Milletler 7 Vize 8 G7-G8-G20-G77 9 Bölgesel örgütler – L. Amerika 10 Bölgesel örgütler – Asya 11 Bölgesel örgütler – Afrika ve Orta Doğu 12 Uluslararası örgütler ve Türkiye 13 Öğrenci sunumları 14 Özet Küresel Yönetim ve Siyaset & Uluslararası İlişkiler Ders İzlencesi 2019-2020.docx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1491126 Uluslararası sistemde ortak sorunların yönetilmesi ihtiyacı ile çoklu-egemenlik gerçekliği arasındaki gerilimin unsurlarını kavrar ve tartışır.
2 1491127 Uluslararası yönetim ve küresel yönetişim ifadelerinin işaret ettiği kurumsal ve informel mekanizmaları tarihsel bağlamlarında kavrar, karşılaştırır ve değerlendirir.
3 1491128 Uluslararası ve küresel sorunların çözüm yöntemleri ve süreçleri hakkında fikirler geliştirir.
4 1491129 Ekonomi ile politikanın ilişkisini analiz eder.
5 1491130 Söz konusu sürecin devletler ve toplumlar üzerindeki etkilerini anlar
6 1491143 Bu süreçlerde etkili olan güç ilişkilerini anlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 4 4
6 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek