Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK105 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Çeşitli alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik mevcut durumun ortaya konulması ve bu alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik politika önerileri geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nuray Ertürk Keskin Arş. Gör. Duru Çiğdem Şimşek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Nuray Keskin vd., Eşitlik Yolunda (Basılmamış çalışma) R. W. CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Ayten ALKAN, Yerel Yönetimler ve Cinsiyet Kamla BHASIN, Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenen Roller Gülnur ACAR SAVRAN, Beden Emek, Tarih İnternet sitesi: kendineaitoda.com

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet kavramı temelinde eğitim, şiddet, ekonomi, sağlık, siyaset vb. alanlarda kadın ve erkeğin mevcut durumunun ortaya konulması, toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği konusunda farkındalık oluşturulması, dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik iyi uygulama örneklerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
10 Tartışma 3 2 6
11 Soru-Yanıt 3 2 6
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
34 Okuma 7 3 21

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Derse Genel Bakış toplumsal cinsiyet kamla bhasin.pdf
2 Temel Kavramlar !Kung Kadınları.pdf
devlet teorisi Oktay Uygun.pdf
3 Feminizm Üzerine
4 Politika Belgelerinde Kadın Feminizm.pdf
5 Ekonomi ve Toplumsal Cinsiyet egitim ve tolumsal cinsiyet (1).pdf
6 Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet egitim ve tolumsal cinsiyet (1).pdf
7 Bilim ve Toplumsal Cinsiyet EKONOMİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET (1).pdf
8 Karar Mekanizmalarına Katılım ve Toplumsal Cinsiyet KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIM (1).pdf
9 Ara sınav
10 Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet siddet toplumsal cinsiyet (2).pdf
11 Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Sosyal Politika ipotek altındaki bedenler (1).pdf
spor medyasında hegemonik erkeklik (1).pdf
12 Medya ve Toplumsal Cinsiyet
13 Erkeklik Çalışmaları
14 Dünyadan İyi Uygulama Örnekleri iyi uygulama örnekleri-dönüştürüldü (1).pdf
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1490177 Toplumsal cinsiyet kavramı ile kadın-erkek arasındaki eşitsizlikleri ilişkilendirebilme
2 1490178 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği konusunda farkındalık kazanma
3 1490179 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda politika önerileri geliştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71998 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 71999 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 72000 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 72012 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 72001 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 72002 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 72013 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 72003 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 72014 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 72004 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 72005 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 72015 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 72006 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 72007 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 72008 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 72016 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 72009 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 72010 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 72011 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2
3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek