Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
SBK105 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Çeşitli alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine yönelik mevcut durumun ortaya konulması ve bu alanlarda toplumsal cinsiyet eşitsizliklerine yönelik politika önerileri geliştirilmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Nuray Ertürk Keskin Arş. Gör. Duru Çiğdem Şimşek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

R. W. CONNELL, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar Ayten ALKAN, Yerel Yönetimler ve Cinsiyet Kamla BHASIN, Toplumsal Cinsiyet: Bize Yüklenen Roller Gülnur ACAR SAVRAN, Beden Emek, Tarih

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Toplumsal cinsiyet kavramı temelinde eğitim, şiddet, ekonomi, sağlık, siyaset vb. alanlarda kadın ve erkeğin mevcut durumunun ortaya konulması, toplumsal cinsiyet eşitliği/eşitsizliği konusunda farkındalık oluşturulması, dünyada toplumsal cinsiyet eşitliğine yönelik iyi uygulama örneklerinin incelenmesi

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 40 40
2 Final Sınavı 1 60 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Toplumsal cinsiyet kavramının tanımlanması ve analizi toplumsal cinsiyet kamla bhasin.pdf
2 Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ilişkin durum analizi !Kung Kadınları.pdf
devlet teorisi Oktay Uygun.pdf
3 Feminizm Feminizm.pdf
4 Politika Belgelerinde Toplumsal Cinsiyet Politika Belgeleri- (1).pdf
5 Ekonomi ve Toplumsal Cinsiyet EKONOMİ VE TOPLUMSAL CİNSİYET (1).pdf
6 Eğitim ve Toplumsal Cinsiyet egitim ve tolumsal cinsiyet (1).pdf
7 Şiddet ve Toplumsal Cinsiyet siddet toplumsal cinsiyet (2).pdf
8 Siyaset ve Toplumsal Cinsiyet KARAR ALMA MEKANİZMALARINA KATILIM (1).pdf
9 Ara sınav
10 Medya ve Toplumsal Cinsiyet ipotek altındaki bedenler (1).pdf
spor medyasında hegemonik erkeklik (1).pdf
11 Erkeklik Çalışmaları Erkeklik Çalışmaları-Türkiye.pdf
12 Dünyadan iyi uygulama örnekleri iyi uygulama örnekleri-dönüştürüldü (1).pdf
13 Dünyadan iyi uygulama örnekleri
14 Dönemin genel olarak değerlendirilmesi
15 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268863 Toplumsal cinsiyet kavramı ile kadın-erkek arasındaki eşitsizlikleri ilişkilendirebilme
2 1268864 Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği konusunda farkındalık kazanma
3 1268865 Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda politika önerileri geliştirebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64266 Siyaset, yönetim ve hukuk alanlarında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 64267 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında, ulusal ve uluslararası düzeyde, çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64268 Türkiye’nin siyasal, yönetsel, toplumsal ve hukuki yapısının özelliklerini bilir.
4 64280 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri kullanarak karşılaştığı verileri, olguları, sorunları analiz eder, yorumlar ve değerlendirir; çözüm önerileri sunabilir.
5 64269 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri; eğitim-öğretim, araştırma ve topluma hizmet alanlarında, kullanır, çözümler ve uygular.
6 64270 Topluma ve kendine karşı sorumlu birey olma duyarlılığını kazanır.
7 64281 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda bir araştırmayı bağımsız olarak yapabilir; alanıyla ilgili nitel ve nicel araştırma tekniklerini kullanabilir.
8 64271 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında bireysel olarak ve grup içinde sorumluluk üstlenebilir; proje planlayabilir ve yönetebilir.
9 64282 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında edindiği bilgileri eleştirel yaklaşımla sorgulayabilir.
10 64272 Öğrendiklerini değerlendirerek neye ihtiyacı olduğuna karar verebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
11 64273 Yaşam boyu öğrenmeyi ilke olarak benimser.
12 64283 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularda görüş, düşünce ve çözüm önerilerini ilgili kişi ve kurumlara yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
13 64274 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar bilgisine sahip olur; bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14 64275 Alanındaki literatürü izleyecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
15 64276 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında çeşitli bilimsel etkinliklere katılır.
16 64284 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanına giren konularla diğer sosyal bilim alanları arasında ilişki kurabilir; çok-disiplinli yorum ve analiz yapabilir.
17 64277 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile ilgili bilgileri toplar, çözümler, yorumlar ve ilgili kişi, kurum ve kuruluşlarla paylaşır.
18 64278 İnsan hak ve özgürlükleri, demokrasi, yurttaşlık, sosyal adalet, kamu hizmeti ve kamu yararı, tarihi-kültürel değerlerin korunması, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında gerekli bilince sahip olur.
19 64279 Çalışmalarında bilimsel ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket eder.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 2
2 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 3 2
3 3 4 4 3 4 4 3 3 2 3 4 3 4 2 2 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek