Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL216 Borçlar Hukuku 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Türk borçlar hukukunun temel ilkelerinin ve sistematiğinin incelenmesi

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Hande Ünsal

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Derya Ateş/Turgut Akıntürk: Borçlar Hukuku, Beta Yayınları, Ankara, 2016. Fatih Bilgili/Ertan Demirkapı/Süleyman Demir: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Dora Yayıncılık, Ankara, 2016 Şaban Kayıhan: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Seçkin Yayınları, Ankara, 2016.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Borçlar hukuku, mal ve hizmetlerin değişimine ilişkin kuralları belirlemektedir. Borçlar hukukunun temel ilkesi, tarafların iradelerini mümkün olduğunca öne çıkararak, iradeye getirilen sınırlanmaları mümkün olduğunca daraltmaktır. Borçlar hukuku bu eksende mal ve hizmet değişiminde gündeme gelmesi muhtemel durumları tespit ederek, bu faaliyetlere uygulanacak kuralları belirler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 20 20
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 25 25
34 Okuma 7 2 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Borç kavramının, borç ilişkisinin tanımlanması ve borç ilişkisinin unsurlarının tanımlanması
2 Türk Borçlar Hukukunun temel ilkelerinin açıklanması
3 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sözleşmeler
4 Şekil kavramı
5 İrade ve beyan arasındaki farklılıklar
6 Temsil ilişkisi
7 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Haksız fiil. Hukuka uygunluk sebepleri
8 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Sebepsiz zenginleşme
9 Borcun kaynaklarının incelenmesi: Kusursuz sorumluluk
10 Temerrüd
11 Borcu sona erdiren nedenler
12 Borcu sona erdiren nedenler
13 Alacağın temliki ve borcun nakli
14 Uygulamalı çalışma

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267525 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
2 1267526 Borcun kaynaklarını izah eder
3 1267527 Borç kavramının unsurları analiz eder
4 1267528 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
5 1267529 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler
6 1267530 Borçlar hukukunun temel ilkelerini açıklar
7 1267531 Borcun kaynaklarını izah eder
8 1267532 Borç kavramının unsurları analiz eder
9 1267533 Borca aykırılık hallerinde uygulanacak kuralları açıklar
10 1267534 Borca aykırılık hallerinde yapılacak giderimin kapsamını belirler

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4 3 3 3 3 3 3 3 3