Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL214 Makroiktisat 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencilerin Milli Gelir hesapları, Tüketim Fonksiyonu, Yatırım analizi, Denge milli gelir düzeyi, Enflasyon, İşsizlik, Ekonomik büyüme ve Açık ekonomide denge konularında ileri düzeyde bilgi sahibi olmaları ve analiz yapabilmelerini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Arş. Gör. Can Apaydın

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Makroekonomi(8. Baskı), Kemal Yıldırım - Doğan Karaman - Murat Taşdemir Seçkin Yayıncılık , 2009 2. Makroekonomi, R. Dornbusch, S. Fischer Çeviren: S. Ak - M. Fisunoğlu, E. Yıldırım, Akademi Yayınevi 1998. 3. Makroekonomi(9. Baskı), İlker Parasız, Seçkin Yayınevi, 2006.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Ekonomiye Giriş: Olgular ve İlk Modeller, Giriş, Milli Gelirin Hesaplanması, Gelir ve Harcama, Para, Faiz Oranları ve Gelir, Para ve Maliye Politikaları, Uluslararası Bağlantılar, Toplam Arz ve Toplam Talep: Giriş, Toplam Arz: Ücretler, İstihdam, Rasyonel Beklentiler ve Denge, Uzun Dönemde Büyüme ve Verimlilik, Davranışsal Bulgular, Tüketim ve Tasarruf, Yatırım Harcamaları, Para Talebi, Merkez Bankası, Para ve Kredi, İstikrar Politikaları, Enflasyon ve İşsizliğin Dinamikleri, Enflasyon ve İşsizlik Tercihleri, Para, Borçlanma ve Enflasyon, Bütçe Açıkları ve Enflasyon, Uluslararası Ayarlanma ve Karşılıklı Bağımlılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 65 1
4 Quiz 5 35 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
29 Bireysel Çalışma 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 19 19
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 18 18

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Makro İktisat Kavramı ve Kapsamı 1-Makro İktisat Kavramı ve Kapsamı.pdf
2 Temel Kavramlar 2-Temel Kavramlar.pdf
3 Temel Kavramlar (Devamı) 3-Temel Kavramlar (Devamı).pdf
4 Basit Keynesyen Model 4-Basit Keynesyen Model.pdf
5 IS-LM Modeli 5-IS-LM Modeli.pdf
6 IS-LM Modeli (Devamı) 6-IS-LM Modeli (Devamı).pdf
7 Mundell-Fleming (IS-LM-BP) Modeli 7-Mundell-Fleming (IS-LM-BP) Modeli.pdf
8 Mundell-Fleming (IS-LM-BP) Modeli (Devamı) 8-Mundell-Fleming (IS-LM-BP) Modeli (Devamı).pdf
9 Ara Sınav
10 Toplam Talep-Toplam Arz (AD-AS) Modeli 10-Toplam Talep-Toplam Arz (AD-AS) Modeli.pdf
11 Toplam Talep-Toplam Arz (AD-AS) Modeli 11-Toplam Talep-Toplam Arz (AD-AS) Modeli (Devamı).pdf
12 Temel Problemler: İşsizlik ve Enflasyon 12-Temel Sorunlar-İşsizlik ve Enflasyon.pdf
13 Mikro Temeller: Tüketim 13-Tüketim.pdf
14 Mikro Temeller: Yatırım 14-Yatırım.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488983 Açık Ekonomide milli gelir dengesinin oluşumunu ve sermaye hareketlerinin bu denge üzerindeki etkilerini IS-LM-BP modeli çerçevesinde grafik yardımıyla açıklar.
2 1488982 Para ve Maliye politikalarının etkilerini değerlendirir.
3 1488981 Temel makroekonomik teorileri, ve teorilerin gelişim süreçlerini açıklar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 71994 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 71995 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 71996 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 71997 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 71989 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 71992 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 71993 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 71990 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 71991 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 71972 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 71973 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 71986 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 71974 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 71987 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 71975 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 71988 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 71976 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 71977 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 71978 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 71969 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 71979 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 71980 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 71981 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 71982 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 71970 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 71983 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 71984 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 71985 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 71971 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 3 3 3 4 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 4 4 3 3 3
2 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek