Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞL331 Üretim Yönetimi I 927001 3 5 4

Dersin Amacı

Üretim yönetiminin temel kavramlarının açıklanması, girdilerin ürünlere ve hizmetlere dönüştürüldüğü süreçlerin en verimli biçimde, en düşük maliyetlerle ve en yüksek kalite düzeyinde değerlendirilmesi ile ilgili süreçler hakkında bilgi vermektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Aysel ÇETİNDERE FİLİZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sevinç ÜRETEN (2013 ). Üretim / İşlemler Yönetimi Stratejik Kararlar ve Karar Modelleri. Gazi Kitabevi. Ankara. Hilmi YÜKSEL (2009). Üretim/İşlemler Yönetimi: Temel Kavramlar. Nobel Yayınları. Ankara. Mesiha Saat ERSOY ve Abdullah ERSOY (2015). Üretim/İşlemler Yönetimi. İmaj Yayınevi. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Üretim/İşlemler kavramı, üretim/işlemler yönetimi kavramı, üretim işlemler yönetiminin tarihsel gelişimi, üretim/işlemler yönetiminde son gelişmeler, üretim sistemleri ile hizmet sistemlerinin farklılıkları ve uygulanan stratejiler,sistem yaklaşımı ve üretim sistemleri, üretim işlemler yönetiminde karar verme, talep tahminleri, ürün tasarımı ve süreç planlaması, otomasyon ve teknoloji kararları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
4 Quiz 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 3 20 60
52 Quiz için Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Üretim/işlemler kavramı, fonksiyonu ve genel kavramlar, üretim/işlemler yönetimi kavramı, kapsamı ve üretim yöneticisinin görevleri 1. Hafta Üretim İşlemler Kavramı.pdf
2 Üretim/işlemler yönetiminin tarihsel gelişimi, üretim sistemleri ile hizmet sistemlerinin farklılıkları 2. Hafta Üretim işlemler Yönetiminin Tarihsel Gelişimi.pdf
3 Sistem yaklaşımı ve üretim sistemlerinin sınıflandırılması 3. Hafta Sistem Yaklaşımı ve Üretim Sistemlerinin Sınıflandırılması.pdf
4 Üretim/İşlemler stratejisi 4. Hafta Üretim İşlemler Stratejisi.pdf
5 Üretim/İşlemler stratejisi 5. Hafta Üretim İşlemler Stratejisi.pdf
6 Üretim/İşlemler stratejisi 6. Hafta Üretim İşlemler Stratejisi.pdf
7 Üretim işlemler yönetiminde karar verme yöntemleri 7. Hafta Karar Verme.pdf
8 Vize Haftası
9 Üretim işlemler yönetiminde karar verme yöntemleri 9. Hafta Karar Verme.pdf
10 Talep tahmin yöntemleri 10. Hafta Talep Tahmin Yöntemleri.pdf
11 Talep tahmin yöntemleri 11. Hafta Talep Tahmin Yöntemleri.pdf
12 Ürün tasarımı ve süreç planlaması 12. Hafta Ürün Tasarımı ve Süreç Planlaması.pdf
13 Otomasyon ve teknoloji kararları 13. Hafta Otomasyon ve Teknoloji Kararları.pdf
14 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1277995 Üretim sistemlerinin yönetimine ilişkin temel kavramlarını tanımlayabilme
2 1277996 Üretim ve hizmet sistemlerini ve bu sistemlerde uygulanan stratejileri analiz edebilme
3 1277997 Üretim ve hizmet süreçlerinin yönetiminde kullanılan karar verme yöntemlerini ve araçları tanıyabilme
4 1277998 Üretim süreçlerinde karşılaşılan problemleri çözebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 64262 İşletme bilimi alanında temel kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur
2 64263 İşletme alanında çağdaş gelişmeleri, yaklaşımları, temel sorunları bilir.
3 64264 İş/işletme kurmanın gereklerini kavrar, alanında edindiği bilgileri iş ve işletme düzeyinde kullanır
4 64265 İşletme yönetiminin örgüt ve diğer alanlarında verileri yorumlayıp değerlendirir, sorunları analiz eder; çözüm önerileri geliştirir.
5 64257 Alanında elde ettiği teorik ve kuramsal bilgiyi kavramsal ve bilişsel bilgiye dönüştürebilir; bu bilgi ile seçtiği kariyer alanında bir işi bağımsız olarak yapma ve yürütme becerisine sahiptir.
6 64260 İlgi ve yeteneği ile uyumlu bir alanda uzmanlaşma becerisine sahiptir.
7 64261 Uzmanlaşma ile birlikte geliştirilen kavramsal ve bilişsel bilgiye ait verileri toplama, yorumlama ve analizde kullanabilme, bu bilgileri alanı ile ilgili proje ve faaliyetleri yürütme ve yönlendirmede kullanabilme becerisine sahiptir.
8 64258 Alanında elde ettiği kavramsal ve bilişsel bilgi ve uzmanlığı tecrübeye (uygulamaya) dönüştürebilme ve işyeri ortamına aktarabilme becerisine sahiptir.
9 64259 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği bilişsel bulguları iş ve sosyal çevresi ile paylaşır.
10 64240 Alanı ile ilgili olarak elde ettiği teorik bilgi ve bulguları staj, part-time çalışma ve kariyer seminerleri ve çalıştayları gibi kariyer geliştirme olanakları ile geliştirir.
11 64241 Alanı ile ilgili proje ve çalışmalarda söz sahibi olabilme, liderlik davranışı gösterebilmekte ve bağımsız davranabilmektedir.
12 64254 Yenilik ve innovasyonun önemi hakkında bilgi sahibi olur.
13 64242 Alanı ile ilgili ortaya çıkan sorunlarda sorumluluk alabilmekte, pragmatik düşünebilme ve çözüm önerisi getirebilmektedir.
14 64255 Girişimcilik hakkında bilgi sahibidir.
15 64243 Alanı ile ilgili konularda öngörü yapabilmekte ve yenilikçi olabilmektedir.
16 64256 Girişimcilik desteklerine ulaşma konusunda bilgi sahibidir.
17 64244 Alanı ile ilgili olarak edindiği teorik, kuramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve beceriyi kariyeri süresince verileri analiz etmede ve sorunlara bulgulara ve neden-sonuç ilişkisine dayalı çözüm önerileri geliştirmede kullanabilmektedir.
18 64245 Alanında edindiği bilgi ve becerileri yaşam boyu öğrenme felsefesi ile bütünleştirebilmektedir.
19 64246 Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriyi kariyer yaşamında kullanabilme ve işyeri ortamına aktarabilmektedir.
20 64237 İşyerinde karşılaştığı işletme olayları ile ilgili sorunlar karşısında ve proje faaliyetlerinde bilimsel veri ve bulguları kullanabilmektedir.
21 64247 Alanı ile ilgili olarak kazandığı bilgi, deneyim ve tecrübeyi işyerinde ve sosyal çevresinde öğrenme yetkinliğini artırmada kullanabilmektedir.
22 64248 İşletmenin sosyal çevresi ile ilişki kurmasına yardımcı olan sosyal sermaye yeteneğine sahip olabilmektedir.
23 64249 Sosyal sermaye ve iletişim yetkinliği ile işletmeyi sosyal çevrede temsil edebilmektedir.
24 64250 Alanı ile ilgili bir yabancı dili mesleki bilgileri takip etme, meslektaşları ile iletişim kurma ve uluslararası işletmelerle iletişimde kullanabilmektedir.
25 64238 Alanı ile ilgili yazılım programlarını kullanabilmekte ve yönetebilmekte, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmektedir.
26 64251 Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçların duyurulmasında mesleki etik ve sorumluluğa sahiptir.
27 64252 Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
28 64253 İşletme Yönetimi’nin yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrar.
29 64239 İşletme Yönetimi’nin stratejik, taktik ve operasyonel boyutlarını kavrar.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 2 5 4 3 4 3 3 3 2 4 4 3 3 4
2 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3 2 3 3 3 3 4
3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 3 5 3 5 4 4 5 3 3 3 2 4 4 3 3 5
4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 3 5 3 5 3 5 5 5 5 4 3 3 2 3 4 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek