Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH111 Pazarlama İlkeleri 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Öğrencilere pazarlama temel kavram ve bilgilerinin aktarılması ile pazarlama kavramlarını ve tekniklerini özümseme, sentezleme ve uygulama olanağının sağlanması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Seden DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mucuk, İsmet (2008), Pazarlama İlkeleri, İstanbul: Türkmen Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama ile İlgili Kavramlar; Pazarlama Süreci; Pazarlama Fırsatlarının Değerlendirilmesi ve Pazarlama Amaçlarının Belirlenmesi; Hedef Pazarların Belirlenmesi (Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar ve Konumlandırma); Ürün Stratejisi; Fiyatlandırma Stratejisi; Dağıtım Stratejisi; Tutundurma Stratejisi; Pazarlama Faaliyetlerinin Uygulanması ve Değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 5 10
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pazarlamanın Tanımı, Kapsamı ve Özellikleri https://www.researchgate.net/profile/Muhammet_Tiltay/publication/304452472_Pazarlama_Teorisi'nin_Felsefi_Temelleri_Degisim_mi_Iliski_mi/links/576fd90808ae842225aa4219/Pazarlama-Teorisinin-Felsefi-Temelleri-Degisim-mi-Iliski-mi.pdf
2 Pazarlamanın Gelişimi ve Pazarlama İle İlgili Yeni Trendler Pazarlamanın İktisadi Temelleri.pdf
3 Pazarlama Dış Çevresi: Pazarlamayı Etkileyen Makro ve Mikro Çevre Faktörleri http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/23170
4 Pazarlamayı Etkileyen İşletme İçi Faktörler http://acikerisim.deu.edu.tr:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.12397/5495/5.2%20dogan%20marangoz%20topayan.pdf?sequence=1
5 Pazarlama Bilgi Sistemi ve Pazarlama Araştırmasının Tanımı, Anlamı ve Karşılıklı İlişkileri https://dergipark.org.tr/tr/pub/eab/issue/39834/472285
6 Pazarlama Araştırma Süreci, Araştırmanın Planlanmasıyla İlgili Bazı Hususlar https://dergipark.org.tr/tr/pub/eab/issue/39834/472285
7 Pazarlama Araştırmasında Başlıca Veri Toplama Metotları https://dergipark.org.tr/tr/pub/erciyesiibd/issue/5903/78060
8 Ara sınav
9 Tüketici Pazarlarının Özellikleri http://dspace.marmara.edu.tr/handle/11424/963
10 Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler, Tüketici Satın Alma Karar Süreci https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6151/82614
11 Başlıca Endüstriyel Pazar Çeşitleri, Yapısı, Endüstriyel Alıcı Davranışı https://dergipark.org.tr/tr/pub/cusosbil/issue/32036/350054
12 Pazar Bölümlendirmenin Anlamı, Yararları ve Şekilleri https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/154617
13 Hedef Pazar Seçimi https://pdfs.semanticscholar.org/508d/6a7ea8f13aefc5f817f7aa02c5bd7c46ba00.pdf
14 Final

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488415 Pazarlama bilgi sisteminin öğrenilebilmesi
2 1488416 Pazarlama kavramının anlaşılabilmesi
3 1488417 Pazar çeşitleri hakkında bilgi sahibi olabilme
4 1488418 Pazarlamanın temelini teşkil eden kavram ve olguların içselleştirilebilmesi
5 1488419 Tüketici davranışlarını anlayabilme, yorumlayabilme ve pazarlama programlarının şekillendirilmesinde kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
2 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 5
3 4 4 3 3 4 4 4 4 4 5 5
4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek