Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH103 İşletme Bilimine Giriş 927001 1 1 4

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilere, işletme ve işletme yönetimi konuları hakkında temel, tanıtıcı, işleyiş ve süreçler hakkında öğretici bilgiler sunmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Ayşe ATAR

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr. M. Mithat ÜNER(Editör): Genel İşletmecilik, Detay Yayıncılık Ankara-2011. Tengilimoğlu, D.., Atilla, A. ve Bektaş, M. (2009). İşletme Yönetimi. Seçkin Yayıncılık, Ankara-2009. Mucuk, İ. (2009) Modern İşletmecilik, Türkmen Kitabevi, İstanbul. Gerber, M.E. (2003) Girişimcilik Tutkusu, Çev. Tayfun Keskin, Sistem Yayıncılık, İstanbul. Boone, L.E. ve Kurtz, D.L. (2005) Contemporary Business, South Western College Pub.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İşletmeciliğin temel kavramları,işletme biliminin diğer bilim dalları ile ilişkisi,işletmenin amaçları, işletmelerin hukuksal biçimleri,sınıflandırılmaları,kuruluşları, birleşmeleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
21 Rapor Sunma 2 10 20
29 Bireysel Çalışma 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersle ilgili bilgilendirme
2 İşletmecilikle ilgili temel kavramlar İşletme ile ilgili Bazı Temel Kavramlar 2. hafta.pptx
3 İşletme türleri İşletme Türleri 3. hafta.pptx
4 İşletmenin Kuruluşu İşletmenin Kuruluşu 4. hafta.pptx
5 Yönetim ve Yönetimin Tarihsel Gelişimi YÖNETİM VE YÖNETİMİN TARİHSEL GELİŞİMİ 5. hafta.pptx
6 Yönetim Fonksiyonları Yönetimin Fonsiyonları 6. hafta.pptx
7 Vize öncesi Genel Tekrar
8 Ara Sınav
9 Üretim Yönetimi ÜRETİM YÖNETİMİ FONKSİYONLARI 9. hafta.pptx
10 insan Kaynakları Yönetimi İnsan kaynakları yönetimi 10. hafta.pdf
11 Halkla İlişkiler Yönetimi halkla ilişkiler 11. hafta.pdf
Halkla ilişkiler 1.pdf
halkla ilişkiler 2.pdf
12 Pazarlama Yönetimi Pazarlama Yönetimi 12. hafta.pptx
13 Çatışma Yönetimi Çatışma Yönetimi 13. hafta.pdf
14 Genel Tekrar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266944 İşletme kavramı ve kavramın tarihsel gelişimi hakkında bilgi sahibi olur.
2 1266945 İşletme yönetiminin ilkelerini ve örgütün unsurlarını derinlemesine yorumlayabilir.
3 1266946 İşletme yapıları ile çevresel koşullar arasındaki ilişkiyi analiz edebilir.
4 1266947 İşletmelerdeki değişimi ve gelişmeyi karşılaştırmalı olarak sorgulayabilir ve anlayabilir.
5 1266948 İşletme fonksiyonlarını, güncel konular bağlamında yorumlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 4 3
2 2 2 3 3 2 3 3 3 3 2 3
3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3
4 2 2 2 2 3 2 3 3 3 2 3
5 2 2 3 3 2 2 3 2 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek