Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH114 Temel İngilizce II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilerin İngilizce gramer kurallarına orta ve üst düzeyde hakim olabilmeleri amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yaşar Gültekin

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Essential Grammar in Use, Raymond Murphy - Fourth Edition-Cambridge, Advanced Grammar in Use Cambridge Öğretim elemanı tarafından hazırlanan ders notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pronouns and Determiners, Relative clauses, Adjectives and adverbs, Comparative and superlative, Conjunctions, Prepositions, Quantities, Time Expressions and Telling the Time, Collocations, Adjectives+ Nouns

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 2 4
22 Proje Hazırlama 2 10 20
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 10 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Pronouns and Determiners Mine- my ours-our, theirs- their, anybody, nobody, anyone.. etc. İngilizce1.docx
2 Relative clauses who/that/which/whose/whom/where İngilizce 2. hafta-2.docx
3 Adjectives and adverbs Quick / quickly, Slow / Slowly So, such, too, enough, quite, rather İngilizce 3. hafta-1.docx
4 Quiz quiz.docx
5 Comparative and superlative Good- Better- Best, Fast, Faster, Fastest İngilizce 4. hafta.docx
6 Conjunctions Although / though / even though / In spite of / despite In case, Unless, As long as, provided / providing that As, like, as if, for, during, while, by, by the time, Not only but also, either, neither, nor etc. conjunctions.docx
7 Prepositions In, On, At, To, Into, Of, From, By, Before, Over, Under, Below, Above, Up, Down, Between, Behind, Among, Next to, Opposite, Around.. etc. Temel İngilizce 5.docx
8 Quantities Much, many, a little, a bit, a few, a lot of, plenty of Temel İngilizce 8.docx
9 Time Expressions and Telling the Time Everyday, Never, At weekends, usually, often, today.. etc.. It is one o’clock, its half past seven..etc.. Ders-VII.ppt
10 Collocations, Adjectives+ Nouns Do a favour, Take a seat, hard earned money,.etc Phrasal verbs.pdf
11 Synonyms / Antonyms Strong-Powerful Like/Unlike etc. N_402.pdf
12 Everyday English Some forms of English sentences used in daily life Turizm ve Otelcilik Terimleri.pdf
13 Vocabulary Learning and perceiving some words related to tourism Turizm ve Otelcilik Terimleri.pdf
14 Vocabulary Learning and perceiving some words related to tourism Turizm ve Otelcilik Terimleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
2 1489222 Dinleme becerisi doğrultusunda çok yaygın kullanılan kelimeleri fark edebilir, yavaş ve net konuşmada konuşulanları anlayabilir.
3 1489223 Okuma becerisi doğrultusunda yaygın kullanılan isim, kelimeleri ve çok basit düzeydeki cümleleri anlayabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
2 2 5 2 3 1 1 2 3 2 3 3
3 2 5 2 3 1 1 2 3 2 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek