Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH216 Dünya Coğrafyası ve Turizm Destinasyonları 927001 2 4 4

Dersin Amacı

Dünyadaki kıtaların fiziksel özellikleri, doğal öz kaynaklar, dağlar, ırmaklar ve göller. Belli başlı başkentler. Başlıca turist çekim merkezlerindeki ziyaret yerleri, bölgeleri ve yöreleri. Hava, kara ve deniz ulaşım araçları. Güzergâh planlama ve tur hazırlama, saat farkları, uluslararası zaman çizgisi, toplam yolculuk süresi. Önemli ulusal para birimleri, haritalar üzerinde uygulama çalışmaları.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gürdal, M. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Muğla: Muğla Üniversitesi Yayınları Worldwide Destinations by B. Boniface, C. Cooper and R. Cooper, 2009, Elsevier, Oxford. World Geography of Travel andTourism: A RegionalApproachby A. Lew, C.M. Halland D. Timothy, 2008, Elsevier, Oxford.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders, dünya genelinde ziyaretçilerin tercih ettikleri başlıca seyahat bölgeleri ve destinasyonları hakkında ayrıntılı bilgileri içermektedir. Destinasyonların dünya coğrafyasındaki konumları, her bir destinasyonun çekim özellikleri ve rekabet avantaj ve dezavantajlarını içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 60
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 40
1 Ara Sınav 1 50 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 2 10 20
22 Proje Hazırlama 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 7 7
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 9 9
54 Ev Ödevi 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dünya'da Turizme Genel Bakış: Ekonomik olarak en çok turist gönderen ve çeken ülke ve kıtalar
2 Dünya'da Kıyı Turizmi Destinasyonları
3 Dünya'da Kış Turizmi Destinasyonları
4 Dünya'da Gastronomi Turizmi Destinasyonları
5 Dünya'da Festival Turizmi Destinasyonları
6 Dünya'da Av ve Safari Turizmi Destinasyonları
7 Dünya'da Festival Turizmi Destinasyonları
8 Dünya'da İnanç Turizmi Destinasyonları
9 Ara sınav
10 Dünya'da Mağara Turizmi Destinasyonları
11 Dünya'da Sağlık Turizmi Destinasyonları
12 Dünya'da Termal Turizmi Destinasyonları
13 Dünya'da Kruvaziyer Turizmi Destinasyonları
14 Dünya'da Endüstriyel Miras Turizmi Destinasyonları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267960 Dünya destinasyonlarına hakim olarak mesleğin icra edilmesi
2 1267961 Dünya coğrafyası ve seyahat destinasyonlarını tanıması.
3 1267962 Destinasyon planlama ve politikalarını bilmek ve uygulamak.
4 1267963 Turizm destinasyonlarının rekabet avantajlarını değerlendirmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 2 1 3 5 3 4 3 4 3 5 3
2 2 1 3 5 3 4 3 4 3 4 3
3 2 1 3 5 3 4 3 4 3 5 3
4 2 1 3 5 3 4 3 4 3 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek