Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH215 Turizm Coğrafyası 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Turizm ile mekan arasındaki ilişkinin kavranması, Öğrencilerin turizm coğrafyası ile ilgili temel kavramlar ve konular hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması, Türkiye’deki turizm arzının (özellikle turistik çekicilikleri) yakından tanınması, Çevredeki turistik değer taşıyan unsurların tanınması ve korunması, Turizm-çevre ilişkisinin kavranması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Mutlu KAYA

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Doğanay, H. ve Zaman, S. (2014). Türkiye Turizm Coğrafyası. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Doğaner, Suna. (2001). Türkiye Turizm Coğrafyası, Çantay Kitabevi: İstanbul Emekli, G. (2006). Coğrafya, kültür ve turizm: kültürel turizm. Ege Coğrafya Dergisi, 15(1-2), 51-59. Hall, C.M., S.J. Page. (1999). The Geography of Tourism and Recreation: Environment, Place and Space, Routledge. Hudman, L.E.; R.E. Jackson; Geography of Travel and Tourism, Delmar Publishers,1999 Özgüç, N. (2007). Turizm coğrafyası. 5. baskı. İstanbul: Çantay Kitabevi. Dersi verecek öğretim üyesinin hazırlayacağı ders notları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm Coğrafyası, tanımı ve özellikleri, turizm coğrafyası ile ilgili yayınlar, turizm faaliyetleri ile coğrafyanın ilişkisi, rekreasyonel faaliyetler, turizmin gelişmesinde rol oynayan faktörler; turizmde arz, klimatik kaynaklar, kıyı kaynakları ve denizler, manzara ve doğal yaşam kaynakları, kültürel ve insan yapısı kaynaklar, turizmde ulaşım, turizmde konaklama, turizmde organizasyon, başlıca turizm çeşitleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 3 42
21 Rapor Sunma 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 1 11 11
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 10 20
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Turizm, coğrafya ve turizm coğrafyası 1.pdf
2 Rekreasyon, Boş Zaman, Coğrafya ve Turizm İlişkisi 2.pdf
3 Turizmde talep ve motivasyon (güdüler) 3.pdf
4 Turizmde arz: Çekicilikler/Doğal çekicilikler 4.pdf
5 Turizmde arz: Çekicilikler/Kültürel çekicilikler 5.pdf
6 Turizmde arz: Ulaşım, konaklama ve organizasyonlar 6.pdf
7 Turizmin etkileri: Ekonomik ve soysal etkiler 7-8.pdf
8 Ara Sınav
9 Turizmin etkileri: Çevresel etkiler 7-8.pdf
10 Kitle turizmine alternatif turizm türleri 10.pdf
11 Turizmde politika ve planlama 11.pdf
12 Turizm yönetimi 12.pdf
13 Sürdürülebilir turizm 13.pdf
14 Türkiye'de turizm 14.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488874 Coğrafya, turizm coğrafyası, rekreasyon, boş zaman kavramlarını tanımlayabilir
2 1488875 Turizm arzı ve talebinin coğrafi dağılımını ve bunların oluşmasında etkili olan faktörleri açıklayabilir.
3 1488876 Dünya turizminin genel yapısını ve temel uluslararası turist akışlarını açıklar ve örnekler verebilir
4 1488877 İllere ve coğrafi bölgelere göre Türkiye’nin temel turistik çekiciliklerini sıralayabilir.
5 1497188 Turizm ve coğrafya arasında ilişki kurarak bu bilgileri sorunların çözümünde kullanır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76781 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 76933 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 76786 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 76787 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 76788 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 76785 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 76784 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 76790 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 76782 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 76783 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 76789 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 5 5 3 3 3 5 5 4 3
2 5 3 5 5 4 4 3 5 5 3 3
3 5 3 5 5 3 3 3 5 5 3 3
4 5 3 5 5 3 4 3 5 5 4 3
5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek