Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TRH288 Mesleki Staj 927001 2 4 16

Dersin Amacı

Öğrencilerin Turizm Fakültesi Yaz Staj Rehberi ilkeleri doğrultusunda belirtilen işletme türlerinden birinde staj komisyonu tarafından belirlenen gün sayısına göre stajlarının gerçekleştirilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

• Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaz Stajı Yönergesi • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Yaz Staj Rehberi • Ondokuz Mayıs Üniversitesi Turizm Fakültesi Staj Koordinatörleri

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm Fakültesi Yaz Staj Rehberi ilkeleri doğrultusunda belirtilen işletme türlerinden birinde staj komisyonu tarafından belirlenen gün sayısına göre staj

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 50
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 50
21 Rapor Sunma 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 49 8 392
21 Rapor Sunma 1 8 8

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oryantasyon Eğitimi
2 İlgili departmanda pratik uygulamalar
3 İlgili departmanda pratik uygulamalar
4 Departmanlar arası rotasyon ve pratik uygulamalar
5 Departmanlar arası rotasyon ve pratik uygulamalar
6 Sonuç raporunun hazırlanması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268150 Üniversite eğitimlerinde elde ettikleri kuramsal bilginin uygulamaya dönük yansımalarını değerlendirebilecektir.
2 1268151 Edindiği bilgileri resmi bir rapor halinde sunabilecektir.
3 1268152 Uygulamada karşılaştığı sorunları çözmek için tek başına ya da takım olarak seçenekler üretebilecektir.
4 1268153 Staj yapılan kurum/şirkette birimler arasındaki ilişkileri tanımlayabilecektir.
5 1268154 İhtiyaç duyulan yabancı dili, verimli bir biçimde kullanabilecektir.
6 1268155 Staj süresi boyunca uygulamaya yönelik yeni bilgi/beceri edinebilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69049 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirir.
2 69218 Yönetmelikle belirlenen yabancı dil yeterlik belgelerinden birine sahip olur.
3 69054 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi sahibi olarak bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulayabilir.
4 69055 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlayarak kullanır
5 69056 Bir turu planlayabilir, uygulayabilir ve denetleyebilir.
6 69053 Turizm Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini bilir ve ziyaretçi memnuniyeti sağlayacak şekilde yerine getirir.
7 69052 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini bilir ve uygular.
8 69058 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olur ve bu bilgileri kullanarak değerlendirme yapar.
9 69050 Türkiye’nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincine sahip olur.
10 69051 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.
11 69057 Turizm Rehberliği ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları bilir ve uygular.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek